Gå til hovedindholdet

Skemaer og blanketter

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet en række standardblanketter, du skal bruge, når du kontakter os.

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Formål: For at produkter kan mærkes som økologiske, kræver det, at jordbrugsbedriften er autoriseret.

Anvendes af: Jordbrugsbedrifter, der ikke allerede er autoriserede til økologisk produktion.

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 2.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Hent ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion
(bedst ved udfyldelse på papir)

Hent ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion
 (bedst ved elektronisk udfyldelse)

Bemærk, at ansøgningen, rubrik 11, skal underskrives af en konsulent, der er godkendt af SEGES, Økologi. Du kan finde en liste over godkendte attestationskonsulenter på SEGES hjemmeside:
Genvej til listen over godkendte attestationskonsulenter

Hent vejledning til ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Indberetning og ansøgning om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion (Fællesskema)

Formål: Alle økologiske jordbrugsbedrifter skal hvert år indberette deres økologiske produktion. Indberetningen findes i Fællesskemaet. I Fællesskemaet kan du også:

  • søge om grundbetaling
  • søge om udbetaling af tilskud for dine eksisterende miljø- og økologitilsagn og søge om nye tilsagn
  • søge om udbetaling af skovtilsagn 

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 29.1.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

Genvej til Tast selv-service, hvor du finder Fællesskemaet

Læs mere om Tast selv-service (her findes også en trin-for-trin-guide til udfyldelse og indsendelse af Fællesskemaet)

Læs mere om støtteordninger i Fællesskemaet

Frist for indberetning: 21. april.

Indberetning af nye arealer

Formål: Nye arealer skal indberettes til Landbrugsstyrelsen.

I perioden fra 1. september til 21. april 2018 kan du indberette nye arealer ved brug af skemaet til indberetning af nye arealer.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 3.2.1.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Hent indberetning af nye arealer

Hent indberetning af nye arealer

I perioden 21. april til 1. september kan du indberette nye arealer via ekstrarunden og det dertil hørende ansøgningsskema til ekstrarunden i 2018.

Ansøgningsskemaet til den ekstra ansøgningsrunde kan du finde her på siden i perioden 21. april til 1. september.

Afgrødekoder og husdyrkoder

Du kan se afgrødekoder og husdyrkoder i Vejledning til ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Vejledning til ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Anmeldelse af nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Formål: For arealer, der er omfattet af en ét- eller flerårig aftale, der indebærer, at arealet ikke har været sprøjtet og kun gødet med husdyrgødning, kan omlægningstiden nedsættes. Du skal indsende dispensationsansøgningen om nedsat omlægningstid til Landbrugsstyrelsen.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 13.3.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Hent anmeldelse af nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Hent anmeldelse af nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Hent vejledning til anmeldelse af nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Ansøgning om brug af ikke-økologisk frø m.v.

Formål: Hvis der ifølge Den økologiske frødatabase ikke er passende økologisk materiale til rådighed, kan der gives individuel tilladelse til at anvende ikke-økologisk ubejdset materiale. Du skal altid søge om tilladelse, hvis arten ikke er i databasen, eller der under arten er tilgængelige sorter af økologisk frø uden særlige forhold. Det vil fremgå af Den økologiske frødatabase, når du skal indsende en ansøgning. 

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 14.3.1.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

Genvej til Den økologiske frødatabase 

Ansøgningsskema
Hent ansøgning om individuel tilladelse til brug af ikke-økologisk frø, læggemateriale eller vegetativt formeringsmateriale

Bilag til ansøgningsskema
Skal du ansøge om mange forskellige arter og sorter, kan du med fordel udfylde denne liste, og vedlægge den som bilag til din ansøgning.
Hent bilag til ansøgning om individuel tilladelse til brug af ikke-økologisk frø, læggemateriale eller vegetativt formeringsmateriale

Anmeldelse af brug af ikke-økologisk frø

Formål: Hvis ingen af de sorter, der fremgår af Den økologiske frødatabase under den pågældende art, er kendte eller afprøvede under danske forhold, kan ikke-økologisk ubejdset frø anvendes. Det vil fremgå af Den økologiske frødatabase, når du skal indsende en anmeldelse.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 14.3.2.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Genvej til Den økologiske frødatabase 

Anmeldelsesskema
Hent skema til anmeldelse af brug af ikke-økologisk frø

Bilag til anmeldelsesskema
Skal du anmelde mange forskellige arter og sorter, kan du med fordel udfylde denne liste, og vedlægge som bilag til din anmeldelse.
Hent bilag til anmeldelse om brug af ikke-økologisk frø

Anmeldelse - produktion af hjemmeproduceret udsæd

Formål: Skemaet udfyldes og indsendes inden brug af ikke-økologisk ubejdset udsæd og læggemateriale til produktion af eget materiale. Produktion af udsæd og læggemateriale til eget brug forudsætter, at du indsender en anmeldelse til Landbrugsstyrelsen inden såning.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 14.5.2.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

Anmeldelse af hjemmeproduceret udsæd
Udfyldes skemaet elektronisk i Word, vil felt C, E og G blive udfyldt automatisk.
Hent anmeldelse af brug af ikke-økologisk frø, udsæd og vegetativt formeringsmateriale til produktion af hjemmeproduceret udsæd

Vejledning til udfyldelse af skemaet
Hent vejledning til anmeldelse af brug af ikke-økologisk frø, udsæd og vegetativt formeringsmateriale til produktion af hjemmeproduceret udsæd

Ansøgning om økologisk status for indsamlede vilde planter eller plantedele

Formål: En økologisk bedrift kan indsamle vilde planter, plantedele eller plantesaft og sælge dem som økologiske fra ikke-økologiske arealer. Sammen med blanketten skal der sendes dokumentation for, at der ikke har været brugt handelsgødning eller plantebeskyttelsesmidler i de sidste 3 år.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 20.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

Hent ansøgning om økologisk status for indsamlede vilde planter eller plantedele

Hent ansøgning om økologisk status for indsamlede vilde planter eller plantedele

Konsulenterklæring om gødningsbehov for stoffer fra bilag 1 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Formål: Hvis du ikke kan opnå en tilstrækkelig gødskning gennem sædskifte og ved at bruge økologisk husdyrgødning, grøngødning m.v., kan du undtagelsesvis supplere med de ikke-økologiske gødningstyper og jordforbedringsmidler, der fremgår af bilag 1 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Du skal bevare erklæringen samt analysebevis på bedriften i mindst 5 år.

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 15.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

Hent konsulenterklæring om gødningsbehov for stoffer fra bilag 1 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

Hent konsulenterklæring om gødningsbehov for stoffer fra bilag 1 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Kvittering for overførsel af husdyrgødning

Formål: Der skal opbevares dokumentation for hver gang, bedriften modtager eller afgiver husdyrgødning.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 18.1.2.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

Hent kvittering for overførsel af husdyrgødning

Hent kvittering for overførsel af husdyrgødning

Logbog for planteavl

Formål: Der skal føres en logbog over planteavl. Logbogen er en beskrivelse af aktiviteterne på markerne.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 18.2.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

Hent logbog for planteavl

Hent logbog for planteavl

Vær opmærksom på, at logbogen består af 3 ark/sider!

Økologistatuserklæring for markprodukter - "Partidokumentation"

Formål: Ved salg af markprodukter fra økologiske jordbrugsbedrifter skal en økologistatuserklæring (partidokumentation) vedlægges, hvis køber beder om dette.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter 

Hent økologistatuserklæring for markprodukter - "Partidokumentation"

Hent økologistatuserklæring for markprodukter - "Partidokumentation"

Økologistatuserklæring for markprodukter - "Partidokumentation", engelsk udgave

Formål: Ved salg af markprodukter fra økologiske jordbrugsbedrifter skal en økologistatuserklæring (partidokumentation) vedlægges, hvis køber beder om dette.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Hent engelsk udgave - Økologistatuserklæring for markprodukter - "Partidokumentation"

Hent engelsk udgave - Økologistatuserklæring for markprodukter - "Partidokumentation"

Logbog for husdyrproduktion

Formål: Du skal altid føre logbog, når du påbegynder omlægning til økologisk produktion. Her skal alle de hændelser, der har betydning for, at økologireglerne er overholdt på bedriften, fremgå.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 21.8.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

Hent logbog for husdyr produktion

Hent logbog for husdyrproduktion

Dokumentation ved afgræsning med ikke-økologiske dyr på økologisk bedrift

Formål: En økologisk bedrift har mulighed for at lade dyr fra ikke-økologiske bedrifter afgræsse arealer i en begrænset periode hvert år. Du skal opbevare dokumentationen på bedriften, og den skal kunne fremvises ved kontrol. Sammen med dokumentationen skal du også opbevare en erklæring fra ejer af de ikke-økologiske dyr, som du ligeledes skal kunne fremvise ved kontrol.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 23.3.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Hent dokumentation ved afgræsning med ikke-økologiske dyr på økologisk bedrift

Hent dokumentation ved afgræsning med ikke-økologiske dyr på økologisk bedrift

Erklæring fra ejer af ikke-økologiske dyr

Formål: Den økologiske bedrift skal opbevare en erklæring fra ejer af de ikke-økologiske dyr, hvis bedriften lader ikke-økologiske dyr afgræsse arealer i en begrænset periode.

Erklæringen skal også bruges ved samgræsning, hvor ejer af de ikke-økologiske dyr, skal udfylde blanketten.

Erklæringen skal opbevares på bedriften, og den skal kunne fremvises ved kontrol. Sammen med erklæringen skal du også opbevare dokumentation for afgræsning med de ikke-økologiske dyr. Du skal ligeledes kunne fremvise dokumentationen ved kontrol.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 23.3 og 23.5.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

Erklæring fra ejer af ikke-økologiske dyr

Erklæring fra ejer af ikke-økologiske dyr

Ansøgning om halekupering af lam

Formål: Du kan få dispensation til halekupering af lam, hvis det er nødvendigt af hensyn til dyrenes velfærd/sundhed.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 32.10.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

Hent ansøgning om halekupering af lam

Hent anmeldelse af halekupering af lam

Ansøgning om afhorning af kalve

      Formål: Du kan ansøge om dispensation til at afhorne kalve, hvis der i forvejen er dyr uden horn i besætningen. Du skal altid søge om dispensation, inden du foretager afhorninger. Du skal ansøge om dispensation til afhorning i Tast-selv.

 Genvej til vejledning under tast selv

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 32.10.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

Anmeldelse af paratuberkulosesanering - kalve tages fra koen ved kælvning

Formål: Ved sanering for paratuberkulose kan Landbrugsstyrelsen give tilladelse til, at man fjerner kalven fra koen straks efter kælvning.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 32.11.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

Hent anmeldelse af paratuberkulosesanering - kalve tages fra koen ved kælvning

Hent anmeldelse af paratuberkulosesanering - kalve tages fra koen ved kælvning

Anmeldelse af Salmonella Dublin sanering - kalve tages fra koen ved kælvning

Formål: Ved sanering for Salmonella Dublin kan Landbrugsstyrelsen give tilladelse til, at man fjerner kalven fra koen straks efter kælvning.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 32.11.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Hent anmeldelse af Salmonella Dublin sanering - kalve tages fra koen ved kælvning

Hent anmeldelse af Salmonella Dublin sanering - kalve tages fra koen ved kælvning

Økologistatuserklæring for husdyr eller husdyrprodukter

Formål: Ved salg af husdyr eller husdyrprodukter fra økologiske jordbrugsbedrifter skal en økologistatuserklæring vedlægges, hvis køber beder om dette.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Hent økologistatuserklæring for husdyrprodukter

Hent økologistatuserklæring for husdyrprodukter

Økologistatuserklæring for husdyr eller husdyrprodukter, engelsk udgave

Formål: Ved salg af husdyr eller husdyrprodukter fra økologiske jordbrugsbedrifter skal en økologistatuserklæring vedlægges, hvis køber beder om dette.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Hent engelsk udgave - Økologistatuserklæring for husdyrprodukter

Hent engelsk udgave - Økologistatuserklæring for husdyrprodukter

Skema - Handlingsplan for fjerkræ

Formål: Skemaet er alene ment som en hjælp og er ikke nødvendigvis udtømmende. En handlingsplan skal altid være tilpasset den bedrift, hvorpå den anvendes. Du er derfor ikke forpligtet til at anvende netop dette skema. Hvis du bruger skemaet, er du velkommen til at tilpasse det til dine egne behov og vælge punkter til og fra.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Hent skema - Handlingsplan for fjerkræ

Hent skema - Handlingsplan for fjerkræ

Indsættelse af op til 40% ikke-økologiske hundyr

Formål:

Du kan søge om dispensation til at forhøje det antal ikke-økologiske hundyr til avl, som du kan indsætte, op til 40%  af de voksne dyr. Det vil fx være muligt hvis du varigt udvider besætningen, udskifter race eller udvikler nye produktionsgrene indenfor samme dyreart. Du beregner antallet af ikke-økologiske hundyr, som du må indsætte på basis af de seneste 12 måneders antal voksne dyr i besætningen. 

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 22.3.2 og 22.3.3


Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

Hent ansøgning om indsættelse af op til 40% ikke-økologiske hundyr, der ikke har født.

Anmeldelse af udlejning/bortforpagtning af bygning

Formål: Enhver udlejning/bortforpagtning af bygninger på den økologiske bedrift eller virksomhed skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 6.1.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Hent anmeldelse af udlejning/bortforpagtning af bygning

Hent anmeldelse af udlejning/bortforpagtning af bygning

Anmeldelse af leje/tilforpagtning af bygning

Formål: Leje/tilforpagtning af bygninger til den økologiske bedrift eller virksomhed skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 6.2.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Hent anmeldelse af leje/tilforpagtning af bygning

Hent anmeldelse af leje/tilforpagtning af bygning

Anmeldelse af tørring og rensning på en ikke-økologisk bedrift eller virksomhed

Formål: Tørring og rensning af økologiske produkter på en ikke-økologisk bedrift eller virksomhed skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 19.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Hent anmeldelse af tørring og rensning på en ikke-økologisk bedrift eller virksomhed

Hent anmeldelse af tørring og rensning på en ikke-økologisk bedrift eller virksomhed

Erklæring om adskillelse under rensning/tørring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed

Formål: Den ansvarshavende på den bedrift eller virksomhed, hvor produktet er blevet lønbehandlet, skal skrive under på, at produktet har været holdt adskilt fra ikke-økologiske produkter.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 19.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Hent erklæring om adskillelse under rensning/tørring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed

Hent erklæring om adskillelse under rensning/tørring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed

Gødningsopgørelse for den økologiske enhed (bedrifter med samtidig drift)

Formål: Hvert år inden den 31. marts skal bedriften udarbejde en gødningsopgørelse for den økologiske produktionsenhed for den afsluttede planperiode.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter med samtidig drift af en økologisk og ikke-økologisk produktionsenhed

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 4.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Hent skemaet til gødningsopgørelse for den økologiske enhed (bedrifter med samtidig drift)

Hent skemaet til gødningsopgørelse for den økologiske enhed (bedrifter med samtidig drift)

Indberetning af nye arealer

Formål: Nye arealer skal indberettes til Landbrugsstyrelsen.

Anvendes af: Økologiske jordbrugsbedrifter

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 3.2.1.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Hent indberetning af nye arealer

Hent indberetning af nye arealer

Afgrødekoder og husdyrkoder

Du kan se afgrødekoder og husdyrkoder i Vejledning til ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Vejledning til ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Producentskifte

Formål: Ved producentskifte af hele den økologiske jordbrugsbedrift - eller dele af bedriften - skal der udfyldes en anmeldelse om producentskifte, som efterfølgende skal sendes til Landbrugsstyrelsen.

Anvendes af: Jordbrugsbedrifter

Blanketten vedrørende producentskifte kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside:

Genvej til Landbrugsstyrelsens hjemmeside om Skemaer og vejledning for Producentskifte

Blanketten hedder "Producentskifteerklæring".

Vær opmærksom på også at få udfyldt andre relevante erklæringer/skemaer; fx "Erklæring om økologi" og "Skema over marker". Erklæringerne/skemaerne findes på samme side.

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 31.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Sælgers erklæring om GMO-frihed

Formål: Sælgers erklæring om, at produktet er frit for genetisk modificeret materiale.

Afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion: afsnit 15.2.3, 15.4, 18.1.3, 24.1.8, 25.1.9, 26.3.7, 27.1.8, 28.2.6, 30.1.8, 31.2.8.
Genvej til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Erklæring på dansk:

Hent sælgers erklæring om GMO-frihed

Hent sælgers erklæring om GMO-frihed 

Erklæring på engelsk:

Hent sælgers erklæring om GMO-frihed (Vendor declaration according to Article 9 (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007)

Hent sælgers erklæring om GMO-frihed (Vendor declaration according to Article 9 (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007)

Om blanketterne

For hver blanket er der angivet formål, hvem der typisk bruger den, og evt. hvornår den gælder fra/til. Desuden vil der være henvisninger til relevante afsnit i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion (økologivejledningen). Blanketterne findes i word-format, der kan downloades til din egen computer og udfyldes der, og som hovedregel også i pdf-format.

Alle blanketter i word-format er gjort "klikbare". Det betyder, at et felt skal være markeret, før det kan udfyldes. Når du åbner dokumentet, vil markøren allerede stå i det første felt, der skal udfyldes. Du flytter fra felt til felt ved at bruge tabulator- eller piletasterne.

MENU