Gå til hovedindholdet

Lovstof

Økologireglerne er EU-harmoniserede. Det betyder, at der er fælles minimumsregler for den økologiske produktionsmetode og økologiske produkter i hele EU.

EU-lovgivning om økologi

Konsolideret udgave af Rådets forordning

Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 (pdf)
Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 (html)
om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (med senere ændring).

Konsolideret udgave af Kommissionens forordning

Kommissionens forordning (EF) Nr. 889/2008 af 5. september 2008 (pdf)
Kommissionens forordning (EF) Nr. 889/2008 af 5. september 2008 (html)
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (med senere ændringer).

Ændret ved:
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/673 af 29. april 2016 (pdf)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/673 af 29. april 2016 (html)
om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol.

Konsolideret udgave af Kommissionens forordning vedr. import

Kommissionens forordning (EF) Nr. 1235/2008 af 8. december 2008 (pdf)
Kommissionens forordning (EF) Nr. 1235/2008 af 8. december 2008 (html)
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (med senere ændringer).

Ændret ved:
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/910 af 9. juni 2016 (pdf)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/910 af 9. juni 2016 (html)
om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande.

Kommende EU-lovgivning fra 2021

EU's landbrugsministre har vedtaget en ny økologiforordning, der fastlægger rammerne for, hvordan økologiske produkter skal produceres, forarbejdes, importeres, kontrolleres og markedsføres i EU's 28 medlemslande.

Vilkårene vil fremover blive mere lige for alle landmænd, idet reglerne på visse områder nu bliver mere harmoniserede på tværs af landgrænser. Eksempelvis bliver det forbudt at halekupere økologiske svin i alle EU-lande, ligesom reglerne for økologiske fjerkræ bliver mere ens.

En række eksempler på ændringer, som får betydning for Danmark, er i korte træk:

Detailhandlen kan ikke længere undtages økologikontrol. Visse dele af detailhandlen skal derfor økologiautoriseres og -kontrolleres særskilt efter økologireglerne. Det vil sige, at disse får en ekstra kontrol ud over den almindelige fødevarekontrol.

Kravet om årlig økologikontrol opretholdes grundlæggende. Det bliver muligt at justere for visse producenter med en lav risikoprofil, hvor det bliver muligt at erstatte det fysiske kontrolbesøg med en administrativ verificering hvert andet år.

Væksthusproducenter skal fra 2021 dyrke i bundjord. Producenter, der i dag dyrker i afgrænsede bede, får en overgangsperiode på 10 år til at omlægge til dyrkning i bundjord.

Der indføres ikke en særlig pesticidgrænseværdi for økologi i Danmark eller i EU, men medlemslande, der har indført en national grænseværdi, kan videreføre denne. Danmark har ikke en særlig grænseværdi for økologi, så samhandel med andre lande kan blive vanskeligere.

Der bliver forbud mod at halekupere økologiske svin i alle EU-lande.

Reglerne i den nye økologiforordning skal anvendes fra 1. januar 2021.

Derudover kan det fremhæves, at den danske produktion af økologiske linemuslinger også kan fortsætte under den nye forordning, hvor det ellers tegnede til, at dette erhverv måtte lukke.

De detaljerede regler (gennemførelsesbestemmelser) skal forhandles på EU-niveau de kommende tre år, så det komplette økologiregelsæt er klar 1. januar 2021.

Arbejdet med de detaljerede regler er så småt gået i gang og vil supplere de overordnede regler, der netop er vedtaget i økologiforordningen. Landbrugsstyrelsen vil på denne side orientere om ændringerne efterhånden, som de bliver vedtaget.

Læs den kommende økologiforordning fra 2021 her 

Ansvarsfraskrivelse

Vi stræber efter, at alle oplysninger om EU-regler og danske regler er korrekte og ajourførte, ligesom vi søger at rette eventuelle fejl. Men vi påtager os ikke ansvar for de opdaterede regler. Bemærk, at de opdaterede regler kun indeholder de væsentligste EU-regler og danske regler. Bemærk også, at oplysninger om EU-regler i EUR-lex (som er en del af EU´s hjemmeside) også er omfattet af en ansvarsfraskrivelse og af ophavsret.

MENU