Gå til hovedindholdet

Økologi: Nabotjek af frugt- og bærproduktion og kontrollen

Der er gennemført to nabotjek som en del af Fødevare- og Landbrugspakkens initiativer for at understøtte udviklingen af den økologiske sektor.

Publiceret 28. august 2017

For at få et billede af om der er fair konkurrence og sammenlignelige regler for dyrkning af økologisk frugt og bær, blev det med Fødevare- og landbrugspakken besluttet, at der skulle gennemføres et nabotjek i udvalgte EU-medlemslande.

Vi fik svar fra seks lande (Sverige, Nederlandene, Polen, Estland, Finland og Italien) om bl.a. deres afgifter, tilskud til alternative plantebeskyttelsesmidler, forebyggelse af spredning af pesticider samt om deres arealtilskud. De væsentligste resultater var, at

  1. Danmark og Sverige er de eneste lande, som har pesticidafgifter, og at Danmark opkræver de højeste satser. Der ses nærmere på den danske pesticidafgift i 2017, hvor denne skal evalueres,
  2. Italien og Nederlandene har ligesom Danmark initiativer til udvikling af alternative plantebeskyttelsesmidler. Det kan betyde, at den økologiske landmand kan bruge nogle midler, der er mindre belastende for miljøet end dem, der anvendes i dag. I Danmark er det muligt at søge tilskud til udvikling og godkendelse af disse midler, og at
  3. der ikke kunne identificeres klare regler i landene med henblik på at forebygge spredning af pesticider ift. økologisk produktion. Miljøstyrelsen er dog bekendt med visse krav i Tyskland. I Danmark er der fra august i år indført krav om at anvende særlige dyser ved sprøjtning med prosulfocarb.

Endvidere fandt vi ud af, at de lande, der har svaret, har et lavere arealtilskud til økologisk frugt- og bærproduktion end Danmark. Siden har vi fundet, at andre EU-lande har højere tilskud end Danmark.  

For at se om noget kan gøres mere effektivt og bedre for økologerne, udførte vi også et nabotjek af økologikontrollen på primærbedrifter. Vi fik svar fra fem EU-lande (Nederlandene, Estland, Malta, Finland og Sverige) om bl.a. antal og varighed af kontrolbesøg hos dem, hvor mange prøver der udtages, samt om kontrollen er gebyrbelagt.

Nabotjekket viser, at

  1. der er stor spredning på timeforbruget på kontrollen,
  2. to lande udtager markant færre bedrifter til stikprøvekontrol end Danmark og de andre tre lande,
  3. der ingen minimumskrav (fx hektar) er for autorisation i de fem lande,
  4. Nederlandene, Estland, Finland og Malta opkræver i modsætning til Danmark gebyrer for kontrollen. 

Vi vil se nærmere på disse forhold i den kommende tid.

Se rapporten om nabotjek af statskontrolleret økologi hos primærproducenter

Se rapporten om nabotjek af økologisk bær- og frugtproduktion 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07


MENU