Gå til hovedindholdet

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Hvert år udarbejder Landbrugsstyrelsen en vejledning om mark- og gødningsplaner, gødningsregnskab, plantedække, harmoniregler og ændringer i ejer- og brugerforhold.

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2017/2018

Vejledninger for planperioder fra 2008/09 til 2017/18

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/18

I vejledningen beskrives bl.a. regler om gødningsregnskabet, gødningsleverancer, brødhvedeordningen, efterafgrøder, dyrkningsrelaterede tiltag, de ændrede harmonikrav og den nye fosforregulering for planperioden 2017-2018.

Her kan du læse om de væsentligste ændringer i fh.t. sidste planperiodes vejledning.

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/18 i pdf-format

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2016/17

I vejledningen kan du blandt andet læse om regler og praksis vedrørende gødningsregnskabet, brødhvedeordningen, harmoniregler, krav om pligtige efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag.

Desuden kan du også finde normtabellerne og skemaer til gødningsplanlægningen i vejledningen. 

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2016/17 i pdf-format

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2015/16

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække, efterafgrøder og harmonireglerne samt de nye normtal for dine afgrøder. Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Vejledningen er blevet revideret i marts 2016. De væsentlige ændringer i forhold til første version er beskrevet på side 12.

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2015/16 i pdf-format

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2014/15

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække, efterafgrøder og harmonireglerne samt de nye normtal for dine afgrøder. Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2014/15 i pdf-format

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2013/14

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække, efterafgrøder og harmonireglerne samt de nye normtal for dine afgrøder. Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Vejledningen er blevet revideret i september 2013. De væsentlige ændringer i forhold til første version er beskrevet på side 10.

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2013/14 i pdf-format
Bekendtgørelsen, der ligger til grund for vejledningen, træder i kraft 1. august 2013

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2012/13

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække, efterafgrøder og harmonireglerne samt de nye normtal for dine afgrøder. Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Vejledningen er blevet revideret i september 2012. De væsentlige ændringer i forhold til sidste version er beskrevet på side 10.

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2012/13 i pdf-format

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2011/12

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække og efterafgrøder, randzoneordningen og harmonireglerne samt de nye normtal for dine afgrøder. Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Vejledningen er blevet revideret i juni 2012, og rettelserne er beskrevet på siden 10 i Vejledningen.

Den nye udgave af vejledningen indeholder en rettelse til afgrødenormerne i tabel 1a for normer for landbrugsafgrøder og grønsager på friland (kvælstof, fosfor og kalium).
Ændringen skyldes, at en fejl i baggrundsberegningerne for normerne er blevet korrigeret af Landbrugsstyrelsen.
Som følge af denne korrektion er arealet af brødhvedeordningen for planperioden i princippet genberegnet.
Der er samtidig foretaget en mindre rettelse af hhv. fejl i forfrugtsværdien for ærter til konsum i tabel 1a, og i tabel 3 er der rettet en formel for type 1 korrektion af gødningsproduktionen for ungtyre.
De nye værdier i vejledningen fremgår desuden af en ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække for planperioden 2011/12. Allerede udført kvoteberegning i Fællesskemaet vil blive opdateret med de nye normer af Landbrugsstyrelsen.

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2011/12 i pdf-format

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2010/11

Vejledningen er revideret i juli 2011, med baggrund i en ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2010/11 og om plantedække. 
Der er tale om en række justeringer af reglerne om de dyrkningsmæssige tiltag og alternativer til efterafgrøder. Ændringerne er beskrevet i vejledningens side 6. 
I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække og efterafgrøder, ’randzoneordningen’ og harmonireglerne, samt de nye normtal for dine afgrøder.
Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab. Bemærk de ændrede regler om pligtige efterafgrøder og de nye ordninger som alternativ til efterafgrøder. Der er også kommet nye regler om dyrkningsrelaterede tiltag.
Vejledningen er revideret i juli 2011. 

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2010/11 i pdf-format

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2009/10

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække og efterafgrøder, ’randzoneordningen’ og harmonireglerne, samt de nye normtal for dine afgrøder.
Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2009/10 i pdf-format

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2008/09

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2008/09 kan downloades i pdf-format. I vejledningen kan du blandt andet læse om regler for efterafgrøder, den nye randzoneordning og de nye normtal for dine afgrøder.

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2008/09 i pdf-format
Tillæg til vejledning 2008/09 vedrørende husdyrgødning på MVJ-0 arealer i pdf-format

Rettelser til Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2008/09

Kapitel 2, afsnit 2.4, punkt C, side 12: Teksten erstattes med:
Hvis dine husdyr afgræsser arealer med en MVJ-aftale, kan den mængde kvælstof, som de afsætter her, trækkes fra i gødningsregnskabet.
Det gælder både ved afgræsning af arealer, der tilhører virksomheder, som er med i Register for Gødningsregnskab og på arealer, der tilhører virksomheder uden for registret.
Tilsagnet skal være indgået efter ordningerne: ’Miljøvenlig drift af græsarealer eller ’Pleje af græs- og naturarealer’. Dog må tilsagnet ikke være indgået i perioden 2003 til 2005. Hvis tilsagnet er indgået i perioden 2003 til 2005, se punkt B.

Papirversion af 'Vejledning om gødsknings- og harmoniregler'

Vejledningen findes fra og med planperioden 2008/09 udelukkende elektronisk og kan ikke bestilles som trykt udgave.

Hvis du har brug for en papirversion af Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, kan du købe en kopieret vejledning hos Landbrugsstyrelsen. En vejledning koster 250 kr. inkl. moms. Hvis du køber 10 eller flere kopierede vejledninger, får du mængderabat. Så koster vejledningen 125 kr. pr. stk. inkl. moms. Betalingen dækker omkostningerne ved kopiering, ekspedition og porto.

Hvis du ønsker at bestille kopierede vejledninger, kan du sende en mail til jordbrugskontrol@lbst.dk med oplysning om det ønskede antal vejledninger, hvilken planperiode det drejer sig om, dit navn, din adresse og dit CVR-nr.

Vi sender det bestilte antal eksemplarer til dig, når du har overført pengene til Landbrugsstyrelsens konto reg. nr. 0216, konto nr. 4069167470. Vi beder dig skrive "Gød-[antal]" i meddelelsesfeltet.

MENU