Gå til hovedindholdet

Sagsbehandlingstider

Her kan du se status på sagsbehandlingstiden på vores tilskudsordninger.

Anmeld fund af skadegørere

Her kan du anmelde nye fund af alvorlige planteskadegørere. Og du kan se, hvilke skadegørere du skal holde øje med. 

Vores tilskudsordninger i 2018

Her kan du finde en oversigt over alle Landbrugsstyrelsens tilskudsordninger, der åbner i 2018.

Grundbetaling og grøn støtte

Få mere information om ansøgningsrunden 2018.

Målrettede efterafgrøder

Her kan du læse mere om målrettede efterafgrøder.

Målrettet regulering

Ny målrettet regulering skal beskytte vores vandmiljø og give landbruget gevinst

Besøg vores sociale medier

Landbrugsstyrelsen har profiler på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Salg af arealer

De seneste år har vi opkøbt landbrugsjord og omdannet den til enge og søer. Nu kan landmand og private købe arealerne.

Minivådområder

Her kan du læse om tilskudsordningen minivådområder.

Flytning til Sønderjylland

Her kan du læse om Landbrugsstyrelsens flytning til Sønderjylland.

MENU