Gå til hovedindholdet

Har du tænkt dig at tage planter med hjem fra rejsen?

Lad hellere være! Planter og planteprodukter kan bære sygdomme og skadedyr. Læs mere om reglerne for bagage.

Skal du på fisketur?

Her kan du købe fisketegn. Og læse mere om regler, mindstemål og fredningstider.

Salg af arealer

De seneste år har Landbrugsstyrelsen opkøbt landbrugsjord fra lodsejere og omdannet den til enge og søer. Nu kan både landmand og private købe arealerne.

Besøg vores sociale medier

Landbrugsstyrelsen har profiler på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Minivådområder

Her kan du læse om ordningen minivådområder.

Sagsbehandlingstider

Her kan du se status på sagsbehandlingstiden på vores tilskudsordninger.

Landdistriktsprogrammet 2018

Læs her om de ordninger, som du kan søge støtte til i Landdistriktsprogrammet 2018

Målrettede efterafgrøder

Her kan du læse mere om målrettede efterafgrøder.

Anmeld fund af skadegørere

Her kan du anmelde nye fund af alvorlige planteskadegørere.

MENU