Gå til hovedindholdet

Flytning til Sønderjylland

Her kan du læse om Landbrugsstyrelsens flytning til Sønderjylland.

Målrettet regulering

Ny målrettet regulering skal beskytte vores vandmiljø og give landbruget gevinst

Sagsbehandlingstider

Her kan du se status på sagsbehandlingstiden på vores tilskudsordninger.

Anmeld fund af skadegørere

Her kan du anmelde nye fund af alvorlige planteskadegørere. Og du kan se, hvilke skadegørere du skal holde øje med. 

Landdistriktsprogrammet 2018

Læs her om de ordninger, som du kan søge støtte til i Landdistriktsprogrammet 2018

Salg af arealer

De seneste år har Landbrugsstyrelsen opkøbt landbrugsjord fra lodsejere og omdannet den til enge og søer. Nu kan både landmand og private købe arealerne.

Minivådområder

Her kan du læse om ordningen minivådområder.

Målrettede efterafgrøder

Her kan du læse mere om målrettede efterafgrøder.

MENU