Gå til hovedindholdet

Udfordringer

Konsekvenser af flytningen

Det er en stor opgave at flytte over 300 arbejdspladser fra den ene til den anden ende af landet og opbygge en ny arbejdsplads med mange nye medarbejdere.

Vi har ikke lagt skjul på, at flytningen ville komme til at betyde noget for vores performance i et stykke tid, selvom vi gør, hvad vi kan, for at flytningen berører vores kunder mindst muligt.

Længere sagsbehandlingstider

Vi har oplevet længere sagsbehandlingstider på tilskudsordningerne inden for Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, og så har flytningen sammen med ændrede EU-regler desværre også udfordret os, så økologerne har fået deres økologiske arealtilskud meget sent.

Men det går rigtig meget fremad, og henover sommeren 2017 er vi kommet i mål med sagsbehandlingen af mange af ordningerne, og vi arbejder videre og tilfører flere ressourcer til området, så vi kan få udbetalt projektstøtten til landmændene.

 

Læs mere om vores sagsbehandlingstider her

Initiativer for at imødegå konsekvenserne

Prioritering af opgaverne

Vi har prioritereret i vores opgaver og besluttede fra start, at flytningen ikke måtte få betydning for udbetaling af landbrugsstøtten, den såkaldte Grundbetaling.

Vi nåede i 2016 vores udbetalingsmål om at udbetale landbrugsstøtten til 90 procent af ansøgerne pr. 15. december 2016 og 97 procent pr. 31. januar 2017. Det var vel at mærke det år, hvor vi gennemførte størstedelen af flytningen, og vi forventer også at nå udbetalingsmålet i 2017.

Til gengæld tilpassede vi målsætningerne for projektstøtteordningerne, så sagsbehandlingstiden på nogle tilskudsområder i Landdistrikts- og Fiskeriprogrammet blev længere end tidligere år, og vi meldte ud til vores kunder, at sagsbehandlingstiden ville blive længere.

Hurtig opbygning

Vi byggede hurtigt op i Augustenborg, så vi kunne få kompetente medarbejdere i gang med at sagsbehandle der, og vi flyttede gradvist, så der stadig var erfarne medarbejdere til at lære op.

Nye tiltag sat i bero for en stund

Der har været nye tilskudsordninger, vi ikke har åbnet op for, og vi har måttet sætte udviklingsopgaver i organisationen i bero.

Prioritering og opnormering af ressourcer

  • Vi har kørt med dobbeltbemanding på nogle områder for at sikre en uforstyrret drift.
  • I København har vi løbende ansat midlertidige vikarer til at dække opsigelser.
  • På nogle projektordninger har vi købt revisionshjælp udefra.
  • Vi har lånt medarbejdere ud enhederne imellem, så ressourcerne prioriteredes de vigtigste steder.
MENU