Gå til hovedindholdet

Kort & GIS

Kort & GIS enheden har til opgave at varetage funktioner relateret til EU-arealkontrol og GIS analyser.

Dette indebærer, at enheden har ansvar for, at styrelsens forskellige korttemaer er opdateret og korrekt.

Opgaver og ansvar

  • Opdatering og vedligeholdelse af markbloktemaet i Internet Markkort (IMK), markbloktemaet danner basis for landmændenes ansøgning af grundbetaling i Fællesskemaet. 
  • Kvalitetstest af markbloktemaet
  • Tilrettelæggelse og afvikling af telemålingskontrollen
  • Udvikling og vedligeholdelse af Internet Markkort (IMK), som er en del af Tast selv-service, hvori der ansøges om tilskud fra fx grundbetalingsordningen.
  • Indkøb, opsætning og analyser af satellit- og luftfotos
  • Udvikling og vedligeholdelse af administrative kort

GIS-analyser

Kort & GIS publicerer data over fx:

  • Miljøbetinget tilsagn – kort over marker med femårigt tilsagn
  • Økologiske marker – kort over landbrugsarealer, der drives økologisk i Danmark

 Se flere kort her

Organisatorisk placering

Kort & GIS er en del af området EU & Landbrug sammen med enhederne Direkte Betalinger, Miljø & Biodiversitet, Planter, Tilskudsudbetaling, Forretnings-IT og EU & Erhverv.

Ledelse

Enhedschef Peter Ritzau Eigaard
Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: kortgis@lbst.dk

Kontakt

Landbrugsstyrelsen
Kontrol & Fiskeri
Kort & GIS
Tlf.: 33 95 80 00 
E-mail: kortgis@lbst.dk

Opdateret 18. december 2017

MENU