Gå til hovedindholdet
Klager

Hvis du er utilfreds med en afgørelse, som Landbrugsstyrelsen har truffet, kan du klage over afgørelsen. Du finder klagevejledningen i afgørelsesbrevet, og der kan du læse, hvordan du skal forholde dig i den enkelte sag.

Sådan klager du

Du skal til at starte med sende din klage til Landbrugsstyrelsen. Når vi har modtaget din klage, ser vi på, om vi stadig mener, at vores afgørelse er korrekt.

Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi din klage samt vores vurdering af sagen videre til Klagenævnet, som derefter vil træffe afgørelse i sagen.

Hvis vi derimod mener, at vi har afgjort sagen forkert, har vi mulighed for at genoptage din sag og behandle den igen. I disse tilfælde træffer vi en ny afgørelse, som vi sender til dig.

Skriftlig klage

I de fleste tilfælde skal din klage være skriftlig - det fremgår af klagevejledningen på din afgørelse.

I alle tilfælde vil det være en fordel, hvis du klager skriftligt dvs. enten i brev eller e-mail. På den måde er der større sandsynlighed for, at vi forstår, hvad din klage går ud på, og dermed kan vi også behandle den hurtigere.

Din klage skal være modtaget senest 4 uger fra den dato, hvor du har modtaget den afgørelse, du klager over.

Hvis du klager gennem en anden part

Du kan godt klage gennem din brancheforening, advokat, registrerede/autoriserede revisor eller din landbrugskonsulent. Her er det ikke nødvendigt med en fuldmagt.

Du kan også lade andre klage på dine vegne, f.eks. din dyrlæge, men her vil det som regel være nødvendigt, at du giver fuldmagt. 

MENU