Gå til hovedindholdet

Salg ved Hinge Sø - Allinge Sø

Et vådområdeareal ved Hinge Sø

Landbrugsstyrelsen udbyder 21,85 ha til salg beliggende vest for Hinge Sø mellem Silkeborg og Kjellerup. En del af arealerne indgår i et vådområdeprojekt gennemført af Silkeborg Kommune på i alt 56 ha.
Af det udbudte arealer indgår ca. 15 ha i vådområdeprojektet, mens de øvrige arealer ligger udenfor projektet

Udbuddet er beskrevet i det nedenfor indsatte materiale, og man er selvfølgelig velkommen til at besigtige arealerne.

Der forventes overtagelse den 1. april. 2018.
Der opfordres til, at man holder sig orienteret på denne hjemmeside, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for et evt. bud.
Bilag:

Indsendelse af tilbudsskemaet:
Tilbud skal afgives på den særlige tilbudsblanket, der er vedlagt som bilag. 
Tilbuddet indsendes til Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder i kuvert, mærket ”KØBSTILBUD på Hinge” 
eller via mailadresse: arealadm@lfst.dk og mærket i emne-feltet:  ”Fortroligt, KØBSTILBUD på Hinge” 
Tilbud fremsendt via telefax accepteres ikke.
Tilbuddet skal være os i hænde senest d. tirsdag d. 12. dec. 2017 kl. 9.30.
Spørgsmål vedrørende arealet kan rettes til Landbrugsstyrelsen v. Kristian Gadegaard, tlf. 25 23 85 06.

MENU