Gå til hovedindholdet

Meldinger

Meldinger om afsejling, farvandskift, ankomst til havn og losning bliver brugt som et kontrolinstrument i en række fiskerier.

Kravene om afgivelse af meldinger fremgår blandt andet af reguleringsbekendtgørelsen eller tilladelsen til at udøve det enkelte fiskeri.

Hvordan afgives en melding

En melding kan afsendes på følgende måder:

  • Landbrugsstyrelsens hjemmeside tilpasset alle platforme
    - Afgiv din melding her
  • Elektronisk logbog (eLog)

Hvad indeholder en melding?

Meldesystemerne er opbygget, så man vejledes i at udfylde alle de felter, der benyttes for at afgive en korrekt melding.

Når en melding er rigtig udfyldt og afsendt til Landbrugsstyrelsen, vil man modtage en kvittering.

Indeholder kvitteringen et kvitteringsnummer, skal dette nummer indføres i logbogen.

Hjælp til installation og kodelister

  • Benytter du et meldesystem, hvor ikke alle kodelister er indbygget systemet, kan du finde listerne her på hjemmesiden - se listerne.
  • Vejledning til installation af mobiltelefonløsningen - se Vejledning i installation på Nokia 3720

Farvandserklæring

Alle danske fiskefartøjer er forpligtet til at føre logbog uanset fartøjets længde. Føreren, af et dansk fiskefartøj, der ikke er forpligtet til at føre logbog efter Den Europæiske Unions forordninger, kan i stedet for at føre logbog afgive en skriftlig erklæring (farvandserklæring) til Landbrugsstyrelsen. Fartøjets fangstrejser kan herefter kun forgå i det farvand, der er angivet i farvandserklæringen.

MENU