Gå til hovedindholdet

Leverandører

Leverandører kan også søge under skolefrugt- og grøntordningen og få tilskud til frugt og grønt, der leveres til skoler.

Leverandører kan søge tilskud til frugt og grønt, der leveres til skoler

Skolefrugt- og grønt kan være en stor forretning. Der er ca. 2.200 skoler spredt over hele landet med knapt 700.000 børn.

Som leverandør kan I søge tilskud til frugt og grønt, der leveres til skoler. I skal være opmærksomme på, at det er omkostningerne hos jer, som ansøger, der udgør de tilskudsberettigede omkostninger.

Det administrative arbejde består blandt andet i at søge om:

  • tilsagn én gang om året 
  • udbetaling af tilskud til skolefrugt- og grønt én eller to gange om året

Tilmelding til leverandørlisten

Landbrugsstyrelsen har en liste over leverandører af skolefrugt- og grønt, som skolerne kan bruge til deres skolefrugt- og grøntordning. Mange skoler er interesserede i at finde leverandører, som også vil udføre det administrative arbejde og søge om tilskud for skolen.

Kom på listen

Leverandører, der vil med på listen, kan udfylde skemaet nedenfor og sende tilmeldingen til projekttilskud@lbst.dk

Skriv "Skolefrugt - leverandørliste" i emnefeltet. Husk at tilmeldingen skal underskrives af en tegningsberettiget.

Skema til tilmelding til leverandørlisten

Idéer til, hvordan I kan tilbyde skolefrugt- og grønt

Der er flere måder, I kan tilbyde skolefrugt- og grønt til eleverne på.

Her er et par forslag:

Lav en aftale med de skoler, I allerede leverer til

Hvis I allerede leverer frugt og grønt til en skole, kan I gøre dem opmærksomme på skoleordningen for frugt, grønt og mælk. Skolen kan få dækket op til 100 % af udgifterne til uddeling af frugt og grønt, og på den måde kan det blive attraktivt for skolen at købe mere frugt og grønt.

Brug skolefrugtordningen i jeres markedsføring

I er velkomne til at bruge skoleordningen i jeres markedsføring. I skal dog oplyse om at tilskuddet vil være finansieret af EU. I kan desuden henvise skolerne til disse sider, hvor de kan læse mere.
 

MENU