Gå til hovedindholdet

Lovgrundlag

Her kan du finde en oversigt over gældende regler på gartneriområdet. Dokumenterne linker til den danske lovgivning i Retsinformation. 

Bekendtgørelser om planteskadegørere

Indførsel og om flytning af planteskadegørere m.m. til brug ved forsøg, forskning og planteforædling

Foranstaltninger til bekæmpelse af San José-skjoldlusen

Planteskadegørere

Bekæmpelse af nellikeviklere

Bekæmpelse af majsrodbillen

Salg af træ af platan

Planteskadegøreren Ralstonia solanacearum (Kartoffelbakteriose og tomatvisnesyge)

Bekæmpelse af kartoffelbrok

Bekæmpelse af kartof­felcystenenematoder

Kartoffelring­bakteriose

Bekendtgørelse om kontrol af friske frugter og grøntsager m.v

Bekendtgørelse om kontrol m.m. af friske frugter og grøntsager m.v

Betaling for kontrol

Betaling for plantesundhedskontrol m.m.

Betaling for jordprøvetagning m.v., på arealer, der skal anvendes til dyrkning af læggekartofler

MENU