Logo for LDP 2014-2020

De lokale aktionsgrupper (LAG) er med til at skabe udvikling, innovation og vækst i landdistrikterne og i lokalsamfundene blandt andet ved at give tilskud til relevante projekter.

LAG-ordningerne administreres på en måde, der sikrer, at lokale kræfter har direkte indflydelse på udviklingen i landdistrikter og fiskeriområder. Det sker gennem LAG´erne, der har en udviklingsstrategi med retningslinjer for, hvilke type af projekter LAG'en ønsker at give tilskud til.

LAG hører under Landdistriktsprogrammet 2014-2020, men det er Erhvervs- og Vækstministeriet, der er ansvarlig for og administrerer ordningen.

Du kan læse mere om mulighederne for tilskud og få vejledning her