Gå til hovedindholdet
Producentskifte

Find vejledning om producentskifte og de blanketter, som du skal bruge, hvis du overdrager hele eller dele af din bedrift til ny ejer eller forpagter.

Reglerne om producentskifte er relevante, hvis du:

 • har et tilsagn til et miljø- eller økologitilskud
 • har en autorisation til økologisk jordbrugsproduktion 
 • modtager slagtepræmier
 • har modtaget ø-støtte (gammel Ø-støtte)

Vejledning om producentskifte

I vejledningen om producentskifte kan du læse om de regler og bestemmelser, der gælder i forbindelse med producentskifte.

Vejledning om producentskifte, januar 2018

Blanketter

I de følgende afsnit her på siden finder du de blanketter og erklæringer, du skal bruge i forbindelse med producentskifte.

Blanketterne skal du bruge til at meddele Landbrugsstyrelsen om producentskifte samt om forhold under specifikke ordninger.

Du indsender blanketterne til Landbrugsstyrelsen via e-mail til:

arealtilskud@lbst.dk

eller med post til:

Landbrugsstyrelsen
Kunder & Produktion
Arealtilskud
Augustenborg Slot 3
6440 Augustenborg

Brug blanketterne korrekt

Følg vejen gennem flow -diagrammet for at vælge den rigtige blanket og sætte krydserne korrekt:

De rette krydser på "Producentskifteerklæring" og de blanketter, der hører til

Producentskifteerklæring

Denne erklæring skal benyttes ved producentskifte sammen med et eller flere af nedenstående skemaer.

Producentskifteerklæring 2018

Den udfyldte og underskrevne erklæring indsendes til Landbrugsstyrelsen sammen med de øvrige relevante skemaer. Du anbefales at indsende materialet pr. mail til adressen: arealtilskud@lbst.dk

Overdragelse uden producentskifte af tilsagn (den blå erklæring)

Blanketten bruger du, hvis du overdrager tilsagnsarealer, og erhverver ikke overtager tilsagnet. Herved ophører tilsagnet for de overdragne arealer.

Blanketten kan kun bruges til nye tilsagn givet i 2015 eller senere. Her kan du se deres navn og tilsagnstype: 

 • Økologisk Arealtilskud (36 eller 37)
 • Ændret afvanding (64)
 • Pleje af græs- og naturarealer (66 eller 67)
 • Fastholdelse af statslige vådområder (74)
 • Fastholdelse af kvælstofvådområder (75)
 • Fastholdelse af fosforvådområder (76)
 • Fastholdelse af N2000 hydrologiprojekter (77)
 • Fastholdelse af lavbundsprojekter (78)

Overdragelse uden producentskifte af tilsagn

Blanketten indsendes hurtigst muligt efter overdragelsen til arealtilskud@lbst.dk

Skema over marker

Hvis du ikke overdrager hele din bedrift, men du kun overdrager enkelte marker, skal du altid udfylde og indsende "Skema over marker".

Skema over marker

Sådan bruger du kolonnerne i skemaet:

Marker hos overdrager: alle fire kolonner udfyldes for hver mark, der overdrages

Tilsagn til Miljøordninger: udfyldes kun hvis markerne har miljøtilsagn. Skriv journalnummer  for tilsagnstype 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 50, 54, 55, 56 og 57. Skriv sagsnummer for tilsagnstype 64, 66, 67, 74, 75, 76, 77 eller 78. Sagsnummeret finder du i øverste højre hjørne på det brev du modtog med besked om, at du havde fået tilsagnet.

Økologitilsagn: udfyldes kun hvis markerne har økologitilsagn (tilsagnstype 35 omlægningstilskud eller tilsagnstype 36 og 37 Økologisk arealtilskud). Du sætter kryds for de ordninger, der er på markerne. Bemærk at Økologisk Arealtilskud kan overdrages uden eventuelle tillæg. Du sætter kryds for basistilsagnet (inklusiv evt. omlægningstillæg) i den første kolonne under Økologisk Arealtilskud, og derefter kan du vælge at sætte kryds i kolonnerne ved siden af for 'Tillæg for reduceret N' eller 'Frugt og bær-tillæg', hvis der er disse tillæg på markerne, og erhverver ønsker at videreføre dem.

Økologistatus: udfyldes kun hvis markerne har økologisk status, som overdrages til erhverver.

Marker hos erhverver:  Her skriver du det marknummer, som markerne får hos erhverver, samt arealets størrelse.

Erklæring om indtræden i ansøgning om tilskud under miljø- og økologiordninger

Ved producentskifte af marker, hvor du har søgt om nye miljø- eller økologitilsagn, men som du endnu ikke har modtaget tilsagnet, skal du udfylde og indsende denne erklæring sammen med "Producentskifteerklæring" og "Skema over marker" for de marker, der producentskiftes.

Erklæring om indtræden i ansøgning om økologi- og miljøtilsagn

Erklæring om økologi

Ved producentskifte af marker fra bedrifter med autorisation til økologisk produktion skal du udfylde og indsende Erklæring om økologi sammen med "Producentskifte" og "Skema over marker" for de marker der overdrages.

Erklæring om økologi

Erklæring om ø-støtte

Ved producentskifte af marker, der har modtaget Ø-støtte (gammel Ø-støtte påbegyndt i årene 2010-2013), skal du udfylde og indsende "Erklæring om Ø-støtte" sammen med "Producentskifteerklæring" og "Skema over marker", for de marker, der indgår i producentskiftet.

Erklæring om ø-støtte

Erklæring om overdragelse af oplysninger om gødning

Hvis du er ønsker at afmelde dig fra Register for Gødningsregnskab midt i en planperiode, kan du, i stedet for at aflevere et gødningsregnskab, udfylde en overdragelseserklæring, som både overdrager og erhverver udfylder.

Gå til side med skema til overdragelse af gødningsoplysninger

Erklæring om slagtepræmie

Hvis en hel bedrift med kvægbesætning overdrages, skal der foretages et producentskifte og indsendes en erklæring om slagtepræmie.

Erklæring om slagtepræmie

Læs mere på siden om slagtepræmieordningen

MENU