Gå til hovedindholdet

Vejledninger om plejegræs- og økologitilskud er i høring

Du kan nu komme med bemærkninger til de kommende vejledninger om ordningerne pleje af græs- og naturarealer samt økologisk arealtilskud, som er i høring.

Publiceret 16. november 2018

Vi har netop sendt udkast til to nye vejledninger i høring. Det drejer sig om vejledninger for ordningerne økologisk arealtilskud samt pleje af græs- og naturarealer. I vejledningerne kan du læse om, hvilke regler der kommer til at gælde i 2019.

Du kan kommentere på vejledningsudkast

Vi har lagt de to udkast til vejledninger på Høringsportalen, hvor du kan læse og kommentere dem. Find dem her: 

Vejledning om Økologisk Arealtilskud. Høringsfristen er 30. november 2019

Vejledning om Pleje af græs- og naturarealer. Høringsfristen er 4. december 2019.

Vejledningerne er baseret på bekendtgørelserne for de to ordninger, som allerede har været i høring. I resten af denne nyhed kan du læse om de væsentligste ændringer i 2019.  

Nye skemaer til nye tilsagn og producentskifte – og ny ansøgningsperiode

Det gælder for begge ordninger, at du skal søge nyt tilsagn i et tilsagnsskema, som bliver tilgængelig i Tast selv-service, inden ansøgningsrunden begynder 3. juni 2019. Ansøgningsfristen er 15. august 2019.

Der kommer også et nyt digitalt skema til producentskifte for hhv. tilsagn om økologisk arealtilskud og pleje af græs- og naturarealer. Du skal bruge skemaet, når du overdrager en mark med et af de to nævnte tilsagn til en anden landmand. Hvis du skal producentskifte andre tilsagn eller din økologistatus, kan du ikke bruge det nye digitale skema, men skal fortsat bruge det eksisterende papirskema.

Økologisk arealtilskud: Vi målretter omlægningstillægget

Vi har i 2019 målrettet omlægningstillægget, så det kun er nye økologer, der kan få tilsagn til omlægningstillæg. For at få omlægningstillæg fra 1. september 2019 gælder en række regler, herunder:

  • skal du tidligst have søgt autorisation 1. januar 2018
  • bedriftens areal med omlægningstillæg skal udgøre mindst 50 pct. af bedriftens samlede areal med tilsagn om økologisk arealtilskud
  • du må ikke have søgt tilsagn om økologisk arealtilskud før.

Pleje af græs- og naturarealer: Vi indfører 10 pct. fleksibilitet og ændrer kravet til indtegningen

Fra 2019 indfører vi et 1:1-forhold mellem det geografiske areal og tilsagnsarealet, som du måske kender det fra grundbetalingsordningen. Det er altså ikke længere muligt at have ”luft i tilsagnet” ved at ansøge om et mindre areal, end der er indtegnet.

Til gengæld bliver der indført 10 pct. fleksibilitet, så områder under 500 m2, der ikke kan plejes, eller som ikke er afgræsset tilstrækkeligt, kan indgå som en del af det støtteberettigede areal, så længe de udgør mindre end 10 pct. af tilsagnsmarken. Det kan fx være tæt buskads eller områder uden plantedække. Det kan dog ikke være menneskeskabte konstruktioner som huse eller befæstede veje.

Husk at søge nyt tilsagn

Hvis du har tilsagn om enten pleje af græs- og naturarealer eller økologisk arealtilskud fra 2014, skal du huske, at tilsagnet udløber 31. august 2019. Du skal søge nyt tilsagn i 2019, hvis du ønsker at fortsætte med at have et tilsagn.

Om pleje af græs- og naturarealer og økologisk arealtilskud

Ordningerne pleje af græs- og naturarealer samt økologisk arealtilskud er en del af det danske Landdistriktsprogram og er medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Læs nyhederne om høring af bekendtgørelserne for de to ordninger:

Høring: Hvad synes du om de nye regler for tilskud til pleje af græs- og naturarealer 2019?

Høring: Hvad synes du om de nye regler for økologitilskud 2019?

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.

 


MENU