Gå til hovedindholdet

Tilsagn under Miljøteknologi-ordningen 2016 bliver forsinket

Har du søgt ordningen ”Miljøteknologi – kvæg, svin og gartnerier 2016”, må du forvente en betydeligt forlænget sagsbehandlingstid pga. mange fejl i beregningen af teknologiernes miljøeffekter. Vi forventer at kunne give tilsagn i juli 2017.

Publiceret 21. december 2016

Vi har modtaget 704 ansøgninger til ansøgningsrunden ”Miljøteknologi – kvæg, svin og gartnerier 2016”, som lukkede den 8. september 2016. Sagsbehandlingen er påbegyndt, men der er fundet systematiske fejl i ansøgernes beregninger af teknologiernes konkrete miljøeffekter.

Fejlene er fundet af Det Rådgivende Udvalg, der er nedsat til at validere miljøeffekterne i en stikprøvekontrol. På baggrund af denne stikprøvekontrol har Det Rådgivende Udvalg påpeget systematiske fejl i miljøeffekt-beregningerne.

Tilsagn forventes i juli 2017 

NaturErhvervstyrelsen har derfor indgået et samarbejde med SEGES om udarbejdelse af referencerammer for hver teknologis miljøeffekt. Når disse referencerammer er fastsat, vil der kunne foretages en egentlig sagsbehandling. Arbejdet med at validere ansøgningernes miljøeffekt vil medføre betydelig forlænget sagsbehandlingstid, og tilsagn forventes derfor givet i juli 2017.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail euogerhverv@naturerhverv.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU