Gå til hovedindholdet

Nu nærmer tiden sig, hvor økologiske køer skal på græs

Snart skal de økologiske køer lukkes ud på græs. I den forbindelse, er der nogle ting, som du som økologisk landmand bør være opmærksom på. Her får du en quick guide.

Publiceret 10. april 2018

Ifølge økologireglerne skal økologisk kvæg være på græs fra 15. april til 1. november, når vejrforholdene, jordbundens tilstand og dyrenes fysiske kondition tillader det. Dyrene skal være på græsningsarealet mindst seks lyse timer dagligt i denne periode.

Kalve mellem fire og seks måneder skal tilbydes adgang til græs fra 1. maj til 1. september, når vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition tillader det. Du må opstalde småkalve indendørs, hvis de er under fire måneder.

Hvis udearealerne ikke er klar til, at køerne kan lukkes på græs

Hvis du vurderer, at dine udearealer ikke er klar til afgræsning, fx pga. jordbundens tilstand, har du mulighed for at vente med at lukke dyrene på græs. Det skal dog altid være en konkret vurdering af de lokale forhold, og det er vigtigt, at dyrene kommer ud på græs snarest muligt.

Det skal være tydeligt ved en økologikontrol, hvornår dyrene har fået adgang til græsarealer. Derfor skal du huske at notere udbindingsdatoen i husdyrlogbogen. Hvis dyrene ikke bliver lukket på græs fra 15. april, eller du bliver nødt til at afbryde perioden med adgang til afgræsning, skal du også notere en begrundelse for dette samt eventuelt vedlægge fotodokumentation.

Du kan læse mere om reglerne for afgræsning i vores vejledning:

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til jordbrugskontrol@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU