Gå til hovedindholdet

Nu er kvælstofprognosen for 2019 offentliggjort

Tørt efterårs- og vintervejr medfører mindre behov for tildeling af kvælstof til afgrøder på finsand, blandet sand- og lerjord og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2019.

Publiceret 20. marts 2019

Kvælstofprognosen viser, at der i år i dele af landet er et mindre behov for tilførsel af kvælstof, end kvælstofnormerne foreskriver, da der er mere kvælstof tilgængeligt i jorden end normalt. 

Kvælstofprognosen, der er baseret på målinger af jordens kvælstofindhold, bruges hvert år til at tilpasse gødningstilførslen efter jordens indhold af kvælstof i det enkelte år. I den årlige kvælstofprognose, der gælder for den kommende vækstsæson, kan du se, om du skal tilføre din jord mere eller mindre kvælstof end normen, alt efter hvilket område i Danmark din jord ligger i, og hvilken jordbundstype den har.

Kvælstofprognosen 2019 bygger på forskellen mellem resultaterne af N-min-målinger på 133 marker fordelt over hele landet gennemført i de første 14 dage af februar 2019.

Konsekvensen af kvælstofprognosen er en reduktion i det samlede kvælstofbehov på næsten 10.000 tons, svarende til 3,9 kg N pr. ha landbrugsareal.

Store nedbørsforskelle giver en regionaliseret kvælstofprognose

Der har været betydelige forskelle i nedbørsmængderne på tværs af egne af landet. Det betyder at kvælstofprognosen inddeles i tre områder.

Kvælstofprognosen inddeles i følgende områder på baggrund af N-min prøverne og nedbøren i området.

I område A har nedbøren kun ligget 20 mm under gennemsnittet for de sidste 10 år, hvilket betyder, at kvælstofprognosen ikke angiver en reduktion af kvælstofbehovet i dette område. I område B ligger nedbøren 56 mm under gennemsnittet og i område C 90 mm under gennemsnittet.

Om kvælstofprognosen 

Kvælstofprognosen er indstillet af Normudvalget, der består af repræsentanter fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, SEGES, Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrugsstyrelsen. Prognosen er baseret på målinger af jordens kvælstofindhold i februar, som sammenlignes med det gennemsnitlige indhold de sidste 11 år. Er jordens aktuelle indhold af kvælstof større end gennemsnittet, er prognosen negativ. Er indholdet lavere, er den positiv.

Prognose gælder for vinterkorn og vårsåede afgrøder 

Kvælstofprognosen gælder for marker med vinterkorn og vårsåede afgrøder. Ifølge Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for planperioden.

Kvælstofprognosen for 2019 viser et større kvælstofindhold end normalt på jordtyperne finsand, blandet sand- og lerjord og samt lerjord, mens der på grovsand er normalt kvælstofindhold. Korrektionen af kvoten er afhængig af jordbund og geografisk placering. Prognosen følger kommuneinddelingen.

Korrektion af kvælstofkvoten afhængig af jordtype og område (kg N pr. ha)

Område

Grovsand
JB 1 og JB 3

Finsand
JB 2 og JB 4

Lerjord
JB over 4

A

0

0

0

B

0

-5

-15

C

0

0

-15

Bekendtgørelsen som udmønter kvælstofprognosen træder i kraft torsdag den 21. marts, og umiddelbart efter vil siden vedrørende gødningsplanlægning i Tast selv-service blive opdateret med tallene for Kvælstofprognosen 2019. I den vedhæftede tabel  kan man se, hvordan kommunerne er fordelt mellem områderne A, B og C. Hvis du allerede har beregnet din kvælstofkvote, vil den automatisk blive genberegnet, når kvælstofprognosen er tilgængelig i Tast selv-service.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail:miljobio@lbst.dk 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU