Gå til hovedindholdet

Høring: Krydsoverensstemmelse på udbringning af rodfrugtvaskevand og grøntsaft

Det bliver nu muligt at udbringe rodfrugtvaskevand og grøntsaft uden dispensation fra 1. august. I den forbindelse ændrer vi også bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse. Du kan kommentere på ændringen til 4. juli 2018.

Publiceret 7. juni 2018

Vi indfører nye regler for udbringning af rodfrugtvaskevand og grøntsaft i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det betyder, at du fremover kan udbringe disse typer affald på markerne i en fast udbringningsperiode med en maksimal grænse for mængden af kvælstof, uden at du skal have en forudgående dispensation. Vi har lavet ændringen på baggrund af et ønske fra erhvervet. Husdyrgødningsbekendtgørelsen har været i offentlig høring og forventes at træde i kraft 1. august 2018.

De nye regler for rodfrugtvaskevand og grøntsaft i husdyrgødningsbekendtgørelsen gennemfører nitratdirektivet, og er derfor omfattet af EU-reglerne om krydsoverensstemmelse. Derfor ændrer vi krav 1.13, 1.15 og 1.16 i bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse.

Send dit høringssvar til os senest 4. juli 2018

Du kan se alle foreslåede ændringer i høringsmaterialet om bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse på Høringsportalen, hvor du også kan kommentere på forslaget.

Find bekendtgørelsen og send dine kommentarer her 

Fristen for at afgive høringssvar til den nye bekendtgørelse er 4. juli 2018.

Vi forventer, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Dette ændrer vi i bekendtgørelsen

Bagatelgrænsen på 0,3 kg N pr. ton eller derunder udgår af krav 1.13, 1.15 og 1.16 som følge af de nye regler om udbringning af rodfrugtvaskevand og grøntsaft.

Bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse henviser allerede i dag til § 31 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor de nye regler om rodfrugtvaskevand og grøntsaft fremover vil indgå, og derfor ændrer vi ikke i regelhenvisningen i krav 1.13.

Fakta

De nye regler for udbringning af rodfrugtvaskevand og grøntsaft betyder, at der indføres to nye delkrav til krav 1.13. Et delkrav for overtrædelse af reglerne for udbringning af rodfrugtvaskevand og et delkrav for overtrædelse af reglerne for udbringning af grøntsaft.

De nye regler betyder, at du kan få KO-sanktion for følgende forhold:

Rodfrugtvaskevand:

1.
Hvis du udbringer for meget rodfrugtvaskevand i perioden 1. oktober til 1. februar. Grænserne er:

  • 60 kg N pr. ha
  • 50 mm pr. ha svarende til 500 m3 pr. ha

Begge grænser skal være opfyldt.

2.
Hvis du udbringer rodfrugtvaskevand på andre arealer end følgende:

  • Etablerede græsarealer
  • Arealer med efterafgrøder af græs i ren bestand udlagt i foråret i vårafgrøder
  • Arealer med flerårige energiafgrøder
  • Arealer omfattet af § 31, stk. 4, det vil sige arealer, der anvendes til opfyldelse af efterafgrødekrav.

3.
Hvis du ompløjer eller nedvisner arealerne, hvor der er udbragt rodfrugtvaskevand før 1. februar i den planperiode, hvor du har udbragt rodfrugtvaskevandet.

4.
Hvis arealerne med rodfrugtvaskevand afgræsses efter 1. september.

Grøntsaft:

1.
Hvis du udbringer grøntsaft svarende til mere end 20 kg N pr. ha og 40 tons saft pr. ha i perioden 1. oktober til 15. november.

2.
Hvis du udbringer på andre arealer end etablerede græsarealer.

3.
Hvis du ompløjer græsarealerne, hvor der er spredt grøntsaft inden 1. februar.

Hvis du udbringer grøntsaft uden for den faste udbringningsperiode, det vil sige i perioden 16. november til 1. februar, vil du fortsat kunne få en krydsoverensstemmelsessanktion efter de almindelige regler.

Fra 1 februar til høst dog senest 1. oktober kan du udbringe rodfrugtvaskevand  og grøntsaft efter de almindelige regler for udbringning.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU