Gå til hovedindholdet

20. februar kl. 8.00 åbner ny ansøgningsrunde for tilsagn til uddelingen af skolefrugt og –grønt under skoleordningen

Nu kan du snart søge om tilskud til uddeling af frugt og grønt til skoleelever. Ansøgningsrunden starter 20 februar 2018 og lukker 4. april 2018. Som noget nyt siden sidste skoleår, kan skoler søge på lige vilkår med leverandører og kommuner. Du læse mere i denne nyhed.

Publiceret 22. januar 2018

Hvad kan du søge?

Du kan søge om tilskud til uddeling af frugt og/eller grønt for skoleåret 2018-2019. Du kan også søge om tilskud til at iværksætte læringsaktiviteter i forbindelse med uddelingen af frugt og/eller grønt.

Produkterne skal som udgangspunkt være friske og uforarbejdede og kan uddeles til elever i børnehaveklassen og 1.-10. klassetrin eller på tilsvarende niveau i andre undervisningsinstitutioner.

Hvor stort er tilskuddet? 

Rammen til skolefrugt og -grønt er på ca. 13,5 mio. kr. Landbrugsstyrelsen får først oplyst det endelige beløb fra Kommissionen i foråret.

Tilskuddet kan udgøre op til 100 procent af de tilskudsberettigede udgifter, dog maksimalt 1,25 kr. for konventionelle produkter og 2,00 kr. for økologiske produkter pr. elev pr. undervisningsdag.

Ansøg om tilsagn

Da ordningens midler er begrænsede, er den bygget op som en tilsagnsordning. Det betyder, at du som ansøger først søger om at få reserveret en del af puljen, og først får tilskuddet, når du har afholdt udgifterne. Ansøgningsrunden åbner kl. 8.00 d. 20 februar 2018, og vi skal have modtaget din ansøgning om tilsagn senest 4. april 2018.

Tilsagn tildeles efter først til mølle princip

Vi giver tilsagn til alle tilskudsberettigede ansøgninger, som vi modtager inden for de første 24 timer fra ansøgningsrunden åbner regnet fra kl. 8.00 d. 20. februar 2018. Er der samlet set søgt for et beløb, der overstiger puljen, reducerer vi tilsagnene med lige stor procentdel.

Hvis der stadig er penge tilbage efter de første 24 timer, giver vi tilsagn om tilskud efter først til mølle princippet. Det vil sige, at vi giver tilsagn om tilskud i den rækkefølge, vi modtager ansøgningerne.

Skoler kan søge på lige vilkår med leverandører og kommuner

Som noget nyt i år kan skoler selv søge på lige vilkår med leverandører og kommuner. Det betyder, at hvis en skole fx indsender en tilskudsberettiget ansøgning inden for de første 24 timer efter ansøgningsrunden åbner, modtager skolen et tilsagn.

Som skole kan du også stadig deltage gennem en leverandør eller kommune. På vores hjemmeside kan du finde en liste over, hvilke leverandører, der er aktive på ordningen, eller som har udtrykt interesse for at deltage i ordningen. Du kan også finde din egen leverandør og deltage i ordningen igennem denne. 

Se leverandørlisten her

Leverandører kan tilmelde sig leverandørlisten her

Tilsat sukker er ikke tilladt

Når du deltager i ordningen, skal du være opmærksom på, om du uddeler uforarbejdede eller forarbejdede produkter. Uforarbejdede produkter er frisk frugt og grøntsager. Forarbejdede produkter er frugt og grønt, der er blevet gjort noget ved (bagt, kogt, blandet sammen med andet osv.).

Hvis du vælger at uddele forarbejdede produkter, skal du være opmærksom på, at disse produkter ikke må indeholde tilsat sukker – selvom de er Nøglehulsmærket. Hvis produktet indeholder tilsat sukker, kan vi ikke give dig tilskud.

Produkterne må dog indeholde begrænsede mængder af tilsat fedt og/eller salt, såfremt produktet lever op til Fødevarestyrelsens Nøglehulsmærke.

Vil du læse mere?

Læs mere om tilskud til skolefrugt og -grønt og find ansøgningsskemaer og vejledning til hvordan du søger på vores hjemmeside:

Vejledning om tilskud til skolefrugt, grønt og mælk

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til projekttilskud@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU