Gå til hovedindholdet

Ændring af sortslistebekendtgørelsen og bekendtgørelserne om markfrø, sædekorn og grønsagsfrø

Muligheden for at overføre sorter fra britisk sortsliste til dansk sortsliste ophører som følge af en mulig hård Brexit

Publiceret 6. december 2018

Vi ændrer sortslistebekendtgørelsen og bekendtgørelserne om markfrø, sædekorn og grønsagsfrø.

Sortslistebekendtgørelsen:

  • Der indføres krav om, at en virksomhed bosiddende uden for EU skal have adresse eller en juridisk repræsentant i en EU medlemsstat
  • Som følge af en mulig ’hård’ Brexit, som kan få virkning fra 29. marts 2019, fjernes muligheden for at optage britiske sorter på den danske sortsliste baseret på SES- og værdiafprøvning udført i Storbritannien. Muligheden kan dog fortsat benyttes indtil 31. december 2018.
  • Som noget nyt medtages en fortegnelse over lande, hvis vedligeholdesavl er ligestillet med EU medlemsstater, i et nyt bilag 1.

Fælles for bekendtgørelserne om markfrø, sædekorn og grønsagsfrø:

  • Rådets beslutning om ligestilling af avlskontrol og certificering af frø i Brasilien og Moldova med EU certificering medtages i bekendtgørelserne
  • Den tidligere sidste frist for modtagelse af anmeldelser til avlskontrol fjernes
  • Kravene til autorisation af prøvetagere ændres, så prøvetageren kan bestå praktisk og teoretisk eksamen forud for deltagelse i kursus, under forudsætning af at prøvetageren deltager i næstkommende kursus
  • Markfrø: lucerne og alle vikkearterne kan nu certificeres som C2
  • Sædekorn: muligheden for produktion og handel med populationer forlænges til 28. februar 2021.

Herudover foretages visse redaktionelle og administrative ændringer, fx præciseres det, at anmeldelsesfrist for kontroldyrkning gælder modtagelse af prøven og ikke afsendelse af prøven.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2019.

Du kan læse bekendtgørelserne her:

Markfrø, sædekorn og grønsagsfrø 

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) 

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Planter på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail Planter@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.MENU