Gå til hovedindholdet

Kontrolmyndigheder

Kontrollen med krydsoverensstemmelse er delt mellem Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Som nævnt i forrige afsnit står Landbrugsstyrelsen for den fysiske kontrol og Fødevarestyrelsen for den administrative. 

Det er den myndighed, der normalt har ansvaret for kontrollen på det pågældende område, der skal kontrollere, at kravene overholdes. Miljø- og Fødevareministeriet administrerer støtten på baggrund af kontrolresultaterne.

Regelansvaret er delt mellem flere myndigheder.

Kontrol af krav:

Kontrolmyndighed:

Regelansvarlig myndighed:

Miljø

  

1.1, 1.7 - 1.15

Landbrugsstyrelsen

Miljøstyrelsen
www.mst.dk

1.16

Landbrugsstyrelsen

Naturstyrelsen

www.nst.dk

1.17 - 1.19 og 1.21

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen
www.lbst.dk

1.22

Landbrugsstyrelsen

Miljøstyrelsen
www.mst.dk 

1.23

Landbrugsstyrelsen

Naturstyrelsen

www.nst.dk

1.24 - 1.25

Landbrugsstyrelsen

http://www.lbst.dk/

Naturstyrelsen
www.nst.dk

1.26

Landbrugsstyrelsen

Naturstyrelsen

www.nst.dk

1.29

Landbrugsstyrelsen

http://www.lbst.dk/

Naturstyrelsen
www.nst.dk

1.31 - 1.32

Landbrugsstyrelsen

Miljøstyrelsen
www.mst.dk
1.33 - 1.34, 1.36 - 1.38

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen

1.35

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen

Sundhed

 

 

2.1 - 2.5B

Landbrugsstyrelsen

Fødevarestyrelsen
www.fvst.dk

2.6 - 2.9

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen
www.fvst.dk

2.10, 2.14 - 2.17

Landbrugsstyrelsen

Fødevarestyrelsen
www.fvst.dk

2.18

Landbrugsstyrelsen

Miljøstyrelsen
www.mst.dk

2.19

Landbrugsstyrelsen

Fødevarestyrelsen
www.fvst.dk

2.20 - 2.29

Landbrugsstyrelsen

Undtagen krav 2.26. Kravet kontrolleres af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen
www.fvst.dk

2.30 - 2.32 og 2.34

Landbrugsstyrelsen

Fødevarestyrelsen
www.fvst.dk

Dyrevelfærd

 

 

3.1 - 3.45

Landbrugsstyrelsen

Fødevarestyrelsen

www.fvst.dk

MENU