Gå til hovedindholdet

Heste

Læs mere om de tre gamle danske hesteracer.

Den Jydske Hest

Den Jydske Hest er Danmarks nationale trækhest, udviklet fra en heterogen bestand af heste, som fandtes i Jylland omkring midten af det 19. århundrede. Fornyelse i avlsarbejdet kom efter 1862 med den engelske hingst “Oppenheim”, en krydsning mellem de engelske racer Shire og Suffolk.

"Høvding” og “Prins af Jylland”

Den blev stamfader til den berømte hingst “Aldrup Munkedal” fra 1893, der, især gennem sine sønner "Høvding” og “Prins af Jylland”, fik stor indflydelse på Den Jydske Hest i årene efter 1900, hvor racen blev udviklet til landets nationale trækhesterace.

Med indførslen af traktoren i 1950'erne gik antallet af heste voldsomt tilbage.

Den Jydske hest er en mellemsvær til svær trækhest med stor brystdybde, føre lemmer, kraftig bevægelse, og et godmodigt temperament.

Farven er i langt de fleste tilfælde rød, men enkelte brune og sorte individer forekommer. 
 
Den Jydske Hest er omfattet af dyretilskudsordningen.

Frederiksborghesten

Frederiksborghesten er Danmarks ældste nationale hesterace.

Den har sin rod i Det Kongelige Frederiksborgske Stutteri i Hillerød, der blev oprettet i 1560'erne, og havde sin glansperiode i 1700-tallet.

Stutteriet havde stor indflydelse på hesteavlen i Nordsjælland.

I begyndelsen af det 20. århundrede udvikledes racen til en let kørehest, men efter bilens fremkomst, blev den omstillet til en middelsvær trækhest.

Efter traktorens indtog i landbruget er den igen omstillet til en let køre- og ridehest.

De fleste er røde, men enkelte brune og sorte individer forekommer.

Frederiksborghesten er omfattet af dyretilskudsordningen.

Knabstrupperhesten

Knabstrupperhesten er fremavlet på Sjælland i sidste halvdel af det 19. århundrede med udgangspunkt i bestanden af Frederiksborgheste. Racens kendetegn er den plettede farvetegning, der fremkaldes af “appalusa-genet”, som har ufuldstændig dominant arvegang.

"Flæbehoppen"

I følge legenden blev genet introduceret i den sjællandske hestebestand i begyndelsen af det 19. århundrede via en spansk hoppe (flæbehoppen). Der forekom imidlertid såkaldte “tigrede” heste på det Kongelige Frederiksborgske Stutteri før den tid, og “appalusa-genet” er formodentlig kommet til Danmark fra Spanien allerede i det 16. århundrede. Hingsten Thor, født 1847 på Knabstrup, regnes for Knabstrupperracens stamfader, og dens sønner og døtre satte racen i karakter som en middelstor udholdende køre- og ridehest med et godt temperament.

Knabstrupperen er kendt for hurtighed og udholdenhed, og den kan opvise meget stærke hove, fremragende sted- og orienteringssans samt et roligt og godt temperament. 

Knabstrupperen er omfattet af dyretilskudsordningen.

MENU