Gå til hovedindholdet

Bopælspligt

Når du køber en landbrugsejendom, følger der en bopælspligt med.

Det betyder, at du eller en anden person skal have fast ophold på ejendommen og være registeret i folkeregistret med adresse på ejendommen.

Når du har købt en landbrugsejendom, har du 6 måneder til at opfylde bopælspligten.

Hvem kan opfylde bopælspligten?

Bopælspligten er opfyldt, hvis du bor på ejendommen eller på din ægtefælles (eller samlevers) landbrugsejendom. Du kan også leje ejendommen ud til en, der bor på ejendommen. Hvis du lejer ud, må du kun opholde dig på ejendommen i forbindelse med den daglig drift.

Hvis landbrugsejendommen købes af en virksomhed, kan bopælspligten blive opfyldt ved at en person tager fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som virksomheden ejer. Husk, der skal være ens ejerforhold på ejendommene.

Er der en ændring i, hvem der opfylder bopælspligten?

Hvis der er en ny, der opfylder bopælspligten, skal du give os besked. 

Du kan bruge disse skemaer til at indberette til Landbrugsstyrelsen:

  • Ved personers indberetning brug skemaet her
  • Ved virksomheders indberetning brug skemaet her

Landbrugsejendommen bliver lejet ud

Hvis du vælger at leje din landbrugsejendom ud, skal Landbrugsstyrelsen have kopi af lejekontrakten.

Hvis der sker ændringer i lejeforholdet, skal du give os besked. En kopi af lejekontrakten eller lignende skriftlig aftale skal du sende til Landbrugsstyrelsen.

  • Ved personers indberetning brug skemaet her
  • Ved virksomheders indberetning brug skemaet her

Hvor længe gælder bopælspligten?

Bopælspligten gælder i 10 år, og den starter fra den dato, hvor der er lavet en skriftlig aftale om handlen.

Når bopælspligten har været opfyldt i 10 år, er der ikke længere en pligt til, at der bor nogen på ejendommen.

Der starter dog altid en ny 10-års periode ved ejerskifte, eller hvis en af de ejede landbrugsejendomme suppleres.

Dispensation

Ønsker du at søge dispensation fra reglen om bopælspligt, skal du sende en ansøgning til os og redegøre for, hvorfor der søges om dispensation.

Se mere om hvordan du sender en ansøgning

MENU