Gå til hovedindholdet

Import af træemballage

Regler for import af træemballage
EU-landene har indført importregler for træemballage, der indføres med varer til EU fra tredjelande. Kravet gælder ikke ved handel inden for EU og gælder ikke ved import fra Schweiz.
Reglerne er beskrevet i bilag 4, pkt. 2 og pkt. 8. i bekendtgørelsen om import af planter og planteprodukter m.m.

Importreglerne
Importbestemmelserne for træemballage følger den internationale standard ISPM 15. Dette indebærer, at træemballagen skal være varmebehandlet eller gasset og at træet skal være mærket bl.a. med IPPC logo og med angivelse af hvilken behandling, der er udført. 

Mere om den internationale standard for træemballage, ISPM 15.

Husk kravene ved import af varer fra tredjelande
Når du bestiller varer fra tredjelande, skal du sikre dig, at træemballagen er mærket i henhold til den internationale standard ISPM 15.
Landbrugsstyrelsen udfører - i samarbejde med SKAT - stikprøvekontrol på importerede forsendelser med henblik på at kontrollere, at importeret træemballage overholder kravene. Kontrollen foregår normalt på EU's første indgangssted. Hvis Landbrugsstyrelsen under kontrollen opdager importeret træemballage, som ikke overholder importkravene, vil virksomheden normalt blive pålagt at destruere emballagen indenfor en tidsfrist. Hvis der er tegn på indførselsforbudte skadegørere, skal emballagen destrueres umiddelbart.

Spørgsmål om importkrav for træemballage kan rettes til:
Landbrugsstyrelsen
EU & Landbrug
Planter
Nyropsgade 30
1780 København V

Telefon: 3395 8000

E-mail: planter@lbst.dk

MENU