Gå til hovedindholdet

Blanketter og vejledninger

Ansøgningsskema og vejledning til certificeringsordning for træemballage

Her findes den endelige vejledning til Landbrugsstyrelsens certificeringsordning for træemballage til eksportformål under ISPM No. 15, samt ansøgningsskema til ordningen.

Ansøgningsskemaet skal være fulgt af en kvalitetshåndbog, der beskriver procedurer og arbejdsgange i overensstemmelse med de krav, der er skitseret i ”Vejledning til virksomheder om certificeringsordning for træemballage til eksportformål".

MENU