Gå til hovedindholdet
Træemballage

På denne side finder du information og regler om behandling af træemballage.

Træ og træemballage kan indeholde plantesygdomme og skadedyr. Derfor har mange lande krav om at importeret træemballage skal opfylde den internationale standard, ISPM 15, vedtaget under den Internationale Plantesundhedskonventrion IPPC i FAO. Standarden omhandler behandling af træ til fremstilling af emballage, samt mærkning af træemballage iflg. ISPM 15.
Link til ISPM 15 på IPPC's hjemmeside.

Godkendte virksomheder

Kun godkendte virksomheder (dvs. virksomheder certificeret af NaturErhverstyrelsen) må varmebehandle træet, og kun godkendte virksomheder må fremstille, reparere og mærke træemballagen.  Det gælder alle former for træemballage, herunder paller og afstivningsmateriale. Dog er emballage af stærkt forarbejdet træ, f.eks. spånplade eller krydsfiner, ikke omfattet af reglerne.

Landbrugsstyrelsens krav til dokumentation for, at træ til fremstilling af træemballage er behandlet korrekt, er beskrevet i bekendtgørelse og vejledning. Til brug for importører af træ gengives kravene her på engelsk. Læs dokumentet: 
Notice on the Documentation requirements for treated wood.

MENU