Gå til hovedindholdet

Herkomstkontrol og kåring

Kontrollen skal medvirke til at sikre, at frø- og plantepartier stammer fra kårede bevoksninger m.v., certificeres og følges af korrekt oplysninger om oprindelse (proviniens/herkomst) under markedsføring i EU samt ved eksport. 

Kontrollen omfatter leverandører, som indsamler, producerer og markedsfører frø og planter af de træarter, som er vigtige for skovbruget i EU.

MENU