Gå til hovedindholdet

Etablering af skov

Hvis du ønsker at etablere skov med et areal over 0,5 hektar, skal du forud for etableringen anmelde det til kommunen. 

Hvordan anmelder du etablering af skov?

Anmeldelsen skal udarbejdes på en blanket, du kan finde på kommunens hjemmeside eller her hos Landbrugsstyrelsen.

Find blanketten til at søge om tilskud til skovrejsning

Er der vedtaget en kommuneplan?

Hvis din kommune har vedtaget og offentliggjort en kommuneplan, kan du i denne se, om arealet, som du ønsker at etablere skov på, ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket. 

Du må ikke etablere skov, hvor skovrejsning er uønsket. Kommunen kan dog efter ansøgning give tilladelse.

Har kommunen ikke vedtaget en kommuneplan, kan du se på Danmarks Miljøportal, om du må etablere skov.

Se om du må etablere skov på Danmarks Miljøportal

Du skal huske at vælge data fra det amt, som du tilhørte før strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007.

Mere information om etablering af skov

Du kan finde mere information om skovetablering i Landbrugsstyrelsens ”Vejledning om reglerne om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur”.

Se ”Vejledning om reglerne om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur”

Lovgrundlag

Hvis du vil vide mere om lovgrundlaget for etablering af skov, så kan du finde dette på siderne med lovstof.

Se lovgrundlaget for etablering af skov

Reglerne om skovetablering finder du i bekendtgørelse nr. 637 af 10. juni 2010 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur – også kaldet jordressourcebekendtgørelsen.

Jordressourcebekendtgørelsen er udstedt i medfør af lov om drift af landbrugsjorder, efter lovbekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009.

MENU