Gå til hovedindholdet

Import af træemballage

EU-landene har indført importregler for træemballage, der indføres med varer til EU fra tredjelande. Kravet gælder ikke ved handel inden for EU og gælder ikke ved import fra Schweiz.

Reglerne er beskrevet i bilag 4, pkt. 2 i bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.

Importreglerne

Importbestemmelserne for træemballage følger den internationale standard ISPM 15. Dette indebærer, at træemballagen skal være varmebehandlet eller gasset, og at træet skal være mærket bl.a. med IPPC logo og med angivelse af, hvilken behandling der er udført.

Husk kravene ved import af varer fra tredjelande

Når du bestiller varer fra tredjelande, skal du sikre dig, at træemballagen er mærket i henhold til den internationale standard ISPM 15.

Landbrugsstyrelsen udfører - i samarbejde med SKAT - stikprøvekontrol på importerede forsendelser for at kontrollere, at importeret træemballage overholder kravene. Kontrollen foregår normalt på det første indgangssted.

Hvis Landbrugsstyrelsen under kontrollen opdager importeret træemballage, som ikke overholder importkravene, vil virksomheden normalt blive pålagt at destruere emballagen indenfor en tidsfrist.

Hvis der er tegn på indførselsforbudte skadegørere, skal emballagen destrueres umiddelbart.

MENU