Gå til hovedindholdet

Regler for salg og køb af gødning med ammoniumnitrat

Hvis du vil bruge gødning, som indeholder mere end 16 procent kvælstof fra ammoniumnitrat, skal du være registreret hos Landbrugsstyrelsen.

Pas på gødningen

Du skal anmelde indførsel af gødning med mere end 28 procent kvælstof til Landbrugsstyrelsen

Gødning med mere end 28 procent kvælstof fra ammoniumnitrat skal senest 5 dage før ankomst til landet adviseres som gødning med højt indhold af ammoniumnitrat til Landbrugsstyrelsen.

Du skal vedlægge en detonationstest samt dokumentation for at testen gælder for de indførte partier gødninger. Herudover dokumentation for mængde, ankomsttidspunkt og transportmåde (bil, skib eller tog). Ved videresalg skal gødningen anmeldes til Landbrugsstyrelsen 

Hvis du vil sælge gødning med ammoniumnitrat

Hvis du vil sælge gødning, som indeholder mere end 16 procent kvælstof fra ammoniumnitrat, skal din virksomhed være registreret hos Landbrugsstyrelsen. Handelsgødninger skal være anmeldt hos Landbrugsstyrelsen.

Salg af gødning, der indeholder over 16 procent kvælstof fra ammoniumnitrat

Vær opmærksom på, at det er forbudt at sælge gødning, som indeholder over 16 procent kvælstof fra ammoniumnitrat til private.

Du må kun sælge denne type gødning til professionelle brugere.

Her kan du se, hvilke virksomheder, der er registreret og godkendt hos Landbrugsstyrelsen til at købe gødning, som indeholder over 16 procent kvælstof fra ammoniumnitrat:

Virksomheder registreret i Register for køb af ammoniumnitratgødning 

Virksomheder tilmeldt Register for Gødningsregnskab 

Salg af gødning, der indeholder over 28 procent kvælstof fra ammoniumnitrat

Hvis du indfører gødning, der indeholder over 28 procent kvælstof fra ammoniumnitrat til Danmark, er du forpligtet til at sikre dig, at gødningen overholder gødningsforordningens regler om renhed og detonérbarhed.

Du skal vedlægge en detonationstest samt dokumentation for at testen gælder for de indførte partier gødninger. Herudover dokumentation for mængde, ankomsttidspunkt og transportmåde (bil, skib eller tog). Ved videresalg skal gødningen anmeldes til Landbrugsstyrelsen.

Hvis gødningen er mærket ”EF-gødning”, overholder den reglerne. Du skal indsende eksisterende detonationstest til Landbrugsstyrelsen.  I modsat fald skal køber selv sørge for at få lavet detonationstesten.

Hvis du vil købe gødning med ammoniumnitrat

Hvis du vil bruge gødning, som indeholder mere end 16 procent kvælstof fra ammoniumnitrat, skal du være registeret hos Landbrugsstyrelsen.

Er din virksomhed tilmeldt Register for Gødningsregnskab?
Har du et landbrug, et gartneri eller lignende og indsender gødningsregnskab, er du allerede registreret og skal ikke foretage dig mere.

Du kan læse mere på siderne om Register for Gødningsregnskab 

Hvem kan blive registreret i Register for køb af ammoniumnitratgødning?
Hvis du ikke er med i Landbrugsstyrelsens Register for Gødningsregnskab, kan du blive tilmeldt i Register for køb af ammoniumnitratgødning på Tast selv-service.

Det kan du, hvis du har behov for gødning med over 16 procent kvælstof fra ammoniumnitrat til erhvervsmæssig vedligeholdelse af:

  • Golfbaner
  • Parker 
  • Haver
  • Idrætsanlæg eller lignende

Din virksomhed skal desuden:

  • Være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (have et CVR-nr.)
  • Have en årlig momspligtig omsætning fra salg på over 20.000 kr. på den pågældende aktivitet.

Tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Virksomheder skal ansøge om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning via Tast selv-service.

Du skal udfylde og indsende et ansøgningsskema tilknyttet et gyldigt CVR-nr. Benyt skemaet "Register for køb af ammoniumnitratgødning".

Log på Tast selv-service 

”Vejledning til tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning” i Tast selv-service finder du her 

Afmelding fra Register for køb af ammoniumnitratgødning

Hvis du ikke mere har brug for gødning med over 16 procent kvælstof fra ammoniumnitrat, skal du afmelde din registrering ved at sende en mail til jordbrugskontrol@lbst.dk.

Hvorfor skal du registreres i Register for køb af ammoniumnitratgødning?

Gødning, der indeholder ammoniumnitrat, har i mange tilfælde været brugt til fremstilling af bomber i forbindelse med terror.

I 2008 vedtog EU derfor regler, der begrænser adgangen til at købe gødning med over 16 procent kvælstof fra ammoniumnitrat. Gødningen må kun sælges til virksomheder, der bruger den i forbindelse med deres erhverv, dvs. landbrug, gartnerier, golfbaner med flere. Virksomhederne skal desuden være registrerede hos myndighederne, det vil i Danmark sige hos Landbrugsstyrelsen.

Vejledning og lovgrundlag

Vejledninger og lovgrundlag på området findes i faktaboksen nederst på denne side

MENU