Gå til hovedindholdet

Du skal anmelde de gødninger, som du sælger

Anmeldelse af gødninger

Inden du sælger en indført gødning, jordforbedringsmiddel m.v. eller producerer din egen gødning, skal den anmeldes til Landbrugsstyrelsen.

Se eksempler på produkter, du skal anmelde

  • Gødning – både uorganisk (mineralsk) og organisk gødning samt blandinger heraf Komposteringspræparater
  • Jordforbedringsmidler fx kalkningsmidler, tørveprodukter og kompost
  • Voksemedier
  • Podekulturer, der indeholder mikroorganismer.

Landbrugsstyrelsen opkræver et anmeldelsesgebyr på 1.529 kr. pr. produkt. Derudover koster det 1.529 kr. for hvert efterfølgende år, virksomheden har gødningen anmeldt, samt en årlig afgift afhængig af hvilken produkttype og mængde, der er solgt.

Hvordan anmelder du?

Du skal skrive en anmeldelse til Landbrugsstyrelsen. I anmeldelsen skal du beskrive den mærkning, du vil anvende på produktets emballage. Mærkningen skal angive:

  • Produktets navn
  • Forhandlerens navn og adresse
  • Deklaration af produktets indholdsstoffer
  • Eventuelt en brugsvejledning

Der er forskellige regler for mærkning, alt efter hvilket produkt, det drejer sig om. For gødning skal du fx angive indholdet af næringsstoffer, og for kalkningsmidler er indholdet af calciumkarbonat og findelingsgraden vigtige oplysninger.

Hvis du sælger gødning, der er mærket ”EF-gødning”, skal mærkningen overholde reglerne i gødningsforordningen.

Du skal sende din anmeldelse i en mail til jordbrugskontrol@lbst.dk eller i et brev. Du må først sælge produktet, når du har fået svar fra os.

Lovgrundlag

Lovgrundlag på området findes i faktaboksen nederst på denne side.

MENU