Gå til hovedindholdet
Handelsgødning

Find oplysninger om handelsgødning, jordforbedringsmidler, voksemedier med flere.

På disse sider kan du læse om de regler, der gælder vedrørende handelsgødning, jordforbedringsmidler, voksemedier med flere.

Pas på gødningen

Du skal indberette dit salg af handelsgødning

Du har pligt til at indberette dit salg eller afsætning af gødning, der indeholder kvælstof.

Biogas fællesanlæg, forarbejdnings- og forbrændingsanlæg skal desuden indberette den kvælstofholdig gødning, der er modtaget.

Landbrugsstyrelsen bruger oplysningerne til at kontrollere, om jordbrugerne har medtaget gødningen i deres gødningsregnskab samt til at fortrykke jordbrugernes gødningsregnskab, så det er lettere for jordbrugerne at indberette deres regnskab.

Når du sælger kvælstofholdig gødning, skal du som hovedregel også være registreret hos SKAT for kvælstofafgiften. Dette gælder, selvom du kan sælge den kvælstofholdige gødning uden afgift. Du kan læse mere om dette på www.SKAT.dk/Jura/Den Juridiske Vejledning. Du kan også kontakte SKAT via www.skat.dk/kontakt for yderligere spørgsmål.

Tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Leverandører skal ansøge om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer via Tast selv-service.

Du skal udfylde og indsende et ansøgningsskema tilknyttet et gyldigt CVR-nr. Benyt skemaet "Leverandørregister for gødningsleverancer".

Log på Tast selv-service

”Vejledning til tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer” i Tast selv-service finder du her

Afmelding fra Leverandørregister for gødningsleverancer

Du afmelder dig fra Leverandørregister for gødningsleverancer ved selv at registrere det i systemet her

Frist for indberetning

Du skal indberette dine leverancer af kvælstofholdig gødning én gang om året. Fristen for at indberette er 1. september og du skal indberette leverancer for en hel planperiode, som svarer til den forudgående planperiode fra den 1. august–31. juli.

Gødningen skal indberettes for den planperiode, hvor fakturaen er udstedt. Det gælder også, selvom den fysiske levering af gødningen først sker på et andet tidspunkt.

Hvem skal indberette?

Alle virksomheder, der sælger eller afsætter kvælstofholdig gødning til andre virksomheder, skal tilmelde sig som leverandør i Leverandørregister for gødningsleverancer.

Disse virksomheder skal indberette deres salg af gødning til andre virksomheder i Leverandørregister for gødningsleverancer:

 • Gødningsforhandlere, der indfører og sælger gødning
 • Mellemhandlere som fx maskinstationer, der videresælger gødning
 • Jordbrugere, der køber gødning og videresælger til andre jordbrugere

Herudover skal følgende virksomheder indberette i Leverandørregister for gødningsleverancer:

 • Forsyningsvirksomheder, der afsætter anden organisk gødning
 • Biogas fællesanlæg, forarbejdnings- og forbrændingsanlæg skal indberette afsat samt modtaget gødning.

Hvilke oplysninger skal du indberette?

Ved leverance af gødning til virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal oplysninger om modtager, hvilken gødningstype, den samlede afsatte mængde (kg) samt det totale indhold af kvælstof (kg) indberettes.

Herudover skal biogas fællesanlæg samt forarbejdnings- og forbrændingsanlæg indberette modtaget gødning.

Ved leverance af gødning til virksomheder, der ikke er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, er det tilstrækkelig at indberette, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat.

Du skal indberette salg/afsætning af følgende kvælstofholdige gødningsleverancer i Leverandørregister for gødningsleverancer:

 • Handelsgødning
 • Anden organisk gødning
 • Forarbejdet husdyrgødning
 • Afgasset biomasse

For salg af handelsgødning gælder særligt følgende:

Hvordan indberetter du?

Du skal indberette dine gødningsleverancer elektronisk i Leverandørregister for gødningsleverancer.

Gå til Leverandørregister for gødningsleverancer 

Inden du begynder at indberette, skal du være oprettet i Leverandørregister for gødningsleverancer.

Log ind med dit CVR-nr. og din 4-cifret adgangskode. Koden modtager du, når du tilmelder dig.

 • Vælg planår. Planåret svarer til planperioden
 • Vælg den type gødning, som du skal indberette
 • Tryk "Indberet"
 • Du bliver nu stillet videre til siden, hvor du skal taste din indberetning.
 • Hvis du skal indberette mange forskellige gødningsleverancer, kan du foretage en samlet XML-indberetning af alle dine handler.

Der findes en vejledning for hvordan du indberetter. ”Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer” 

Skal jeg betale kvælstofafgift af handelsgødning?

Hvis du sælger gødning til en virksomhed, som allerede er tilmeldt Landbrugsstyrelsens Register for Gødningsregnskab eller er registreret som gødningsleverandør hos SKAT, skal køber ikke betale kvælstofafgift af den handelsgødning, som du sælger.

Hvis køber ikke er tilmeldt Landbrugsstyrelsens Register for Gødningsregnskab eller er registreret som gødningsleverandør hos SKAT, skal køber betale kvælstofafgift af den indkøbte mængde handelsgødning.

Det er sælgers pligt at opkræve afgiften fra køber af gødningen. Afgiften udgør 5 kr. pr. kg kvælstof. Afgiften skal betales til SKAT inden den 15. i måneden efter fakturering af gødningen.

I Landbrugsstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer kan du se, om en virksomhed er tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Det gør du ved at søge på CVR-nr. under fanen ’Søg i tilmeldte virksomheder’.

Du kan også se, om en virksomhed er tilmeldt Register for Gødningsregnskab på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Gå til opslag på tilmeldte i Register for Gødningsregnskab

Hvis din virksomhed er tilmeldt Register for Gødningsregnskab

Som tilmeldt Register for Gødningsregnskab skal du indberette dit forbrug af handelsgødning. 

Gå til indberetning af Gødningsregnskab 

Vejledninger og lovgrundlag

Vejledninger og lovgrundlag på området findes i faktaboksen nederst på denne side.

MENU