Gå til hovedindholdet
Gødning

På disse sider kan du læse om de regler, der gælder vedrørende gødning fra biogas- og forarbejdningsanlæg

Handelsgødning

Læs mere på siderne om handelsgødning.

Gødning fra Biogas- og forarbejdningsanlæg

Du har pligt til at indberette afsat afgasset biomasse og afsat forarbejdet husdyrgødning, der indeholder kvælstof.

Desuden skal du indberette kvælstofholdig husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning, der er modtaget.

Et biogasanlæg er et teknisk anlæg, der ud fra husdyrgødning og andre gødningsprodukter producerer biogas med afgasset biomasse som restprodukt.

Et forarbejdningsanlæg er et anlæg, der modtager husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter, og som ved en teknisk forarbejdning af husdyrgødningen skaber produkter. Disse produkter er forskellige fra det materiale, der tilføres anlægget med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og koncentration af gødningsstoffer. Det samlede indhold af kvælstof ændres dog ikke.

Du kan læse mere om reglerne for biogas-og forarbejdningsanlæg i ”Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler”.

Biogas- og forarbejdningsanlæg på virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab

Hvis din virksomhed er tilmeldt register for gødningsregnskab og samtidig har et biogas- eller et forarbejdningsanlæg (under samme CVR-nr.), skal du oplyse os om dine leverancer af afgasset biomasse og forarbejdet husdyrgødning i forbindelse med indberetning af din virksomheds gødningsregnskab via gødningskvitteringer (B1-Skema).

Gå til indberetning af Gødningsregnskab 

Biogas- og forarbejdningsanlæg på virksomheder, er ikke er tilmeldt Register for Gødningsregnskab

Hvis din virksomhed ikke driver landbrug og dermed ikke er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, og du har et biogas- eller et forarbejdningsanlæg, skal din virksomhed tilmeldes som leverandør hos Landbrugsstyrelsen, og du skal indberette dine gødningsleverancer i Leverandørregister for gødningsleverancer.

Gå til Leverandørregister for gødningsleverancer 

Vejledninger og lovgrundlag

Vejledninger og lovgrundlag findes i faktaboksen nederst på denne side.

MENU