Gå til hovedindholdet

Produktion og salg i EU

Når planter af en række slægter/arter sælges i EU, skal de være fri for en række 0-toleranceskadegørere og praktisk taget fri for andre skadegørere, der kan påvirke planternes kvalitet og anvendelighed. Al handel mellem EU landene kaldes samhandel. Begreberne import og eksport bruges derfor kun om bevægelser ind i EU eller ud af EU.

Hvis du producerer frugttræer til omsætning i EU må du pr. 1. januar 2017 kun benytte en af de sorter du finder på den danske eller den fælles EU sortsliste.

Kontrol på produktionsstedet

Efter etableringen af det indre marked i 1993 - uden indre grænser (og kontrol af planter disse steder) - har det fortsat været vigtigt at forhindre udbredelsen af planteskadegørere.

Producenter skal være opmærksomme på, om de producerede planter og frø skal afsættes til lande udenfor EU med specielle krav til den officielle kontrol, der skal være udført under produktionen af planterne.

Producenter af planteskoleplanter skal også være opmærksomme på, om importlandet kræver, at planterne er dyrket på et produktionssted, der er fundet fri for kartoffelcystenematoder. I givet fald skal virksomheden opnå en særlig godkendelse som "KCN-fri-planteskole".

Registrering af producenter og omsættere

I Danmark skal alle, der producerer planter - både formeringsmateriale og færdigvarer klar til salg til den endelige forbruger - være registreret i Landbrugsstyrelsen.

Benyt registreringsformular FORM. 300A 

Virksomheder skal også registreres i Landbrugsstyrelsen, hvis de ikke selv producerer, men

  • omsætter planter
  • har engros salg af formeringsmateriale (incl. prydplantefrø)
  • samt har engrossalg af færdigvarer af frugt- og grønsagsplanter

Benyt registreringsformular FORM. 300B

Beskyttede zoner

Hovedreglen i EU er, at sundhedskravene til planter er ens i alle EU lande. Der er imidlertid nogle skadegørere, som er uønskede i nogle lande/områder (0-tolerance), mens andre lande/områder har valgt at leve med disse skadegørere (ingen eller begrænsede krav om frihed for skadegøreren).

Krav til planter til beskyttede zoner

I områder, der er beskyttet zone for en bestemt skadegører, må denne ikke indføres eller findes. Trods den fri bevægelighed for planter i EU skal den enkelte producent og det enkelte lands plantesundhedsmyndighed derfor være opmærksomme på kravene til planter, som sendes til beskyttede zoner.

Planter

Som producent eller omsætter af planter i Danmark/EU er det nyttigt at kende de krav, som planterne skal opfylde inden salg. Her kan du læse mere om kravene til de enkelte typer planter.

Frilandsplanter

Omfatter formeringsmateriale af prydplanter (incl. frø), frugttræer og -buske, jordbærplanter samt færdigproducerede planter af de samme kategorier.

Se liste over slægter defineret som forstligt materiale.

Formeringsmateriale samt frugttræer, frugtbuske og jordbærplanter skal være fri for 0-toleranceskadegørere nævnt i bilag 1 + 2 i bekendtgørelse om planter samt praktisk taget fri for andre skadegørere, der kan påvirke materialets kvalitet og anvende-lighed.

Væksthusplanter

Væksthusplanter omfatter formeringsmateriale af prydplanter (incl. frø) og grønsags-planter samt alle typer færdigproducerede planter.

Formeringsmateriale samt grønsagsplanter skal være fri for 0-toleranceskadegørere samt praktisk taget fri for andre skadegørere, der kan påvirke planternes kvalitet og anvendelighed.

Der udføres ikke avlskontrol af afskårne blomster. Ved salg skal disse dog være fri for visse 0-toleranceskadegørere. Se bilag 1 + 2 i bekendtgørelse om planter.

Certificeringssystem

Du kan bruge Landbrugsstyrelsens officielle certificerings-system, hvis du vil producere officielt certificerede planter på grundlag af selekterede planter, som efterfølgende er testet og fundet fri for definerede skadegørere (kerneplanter).

Certificeringssystemet omfatter officielle krav til både virksomhedens indretning, produktionens gennemførelse samt test af kerneplanterne. Testkrav til en lang række slægter af planter findes i bilag 5 i bekendtgørelse om planter.

Mærkningskrav planter (plantepas og leverandørdokument)

Ved omsætning i EU af visse typer planter af bestemte slægter/arter skal planterne og emballagen være forsynet med plantepas og sendingen fulgt af et leverandør-dokument.

Oplysninger om den information der skal være på plantepas og leverandørdoku-menter findes i bilag 6 I A og B i bekendtgørelse nr. 1180 af 6. november 2014 om planter.

Link til lovgrundlag

For at kunne udskrive plantepas, skal du indsende en ansøgning om godkendelse af planter.

Ansøgning om godkendelse af plantepas (FORM. 298)

Sortsliste over frugttræer

Pr. 1. januar 2017 skal alle sorter, der produceres og omsættes i EU, være listet på sortslisten over frugttræer, enten med officiel beskrivelse eller officielt anerkendt beskrivelse.

  • Du finder de sorter med en officielt anerkendt beskrivelse på denne liste

Krav om at frugttræssorter skal være på liste finder du i bekendtgørelse om planter:

Bekendtgørelse om planter

Sortslistningen omfatter følgende slægter og arter:

Æble                      Malus
Pære                       Pyrus
Blomme                 Prunus domestica
Blomme, japansk Prunus salicina
Fersken                  Prunus persica
Figen                      Ficus carica
Kirsebær, sød       Prunus avium
Kirsebær, sur        Prunus cerasus
Mandel                  Prunus amygdalus
Abrikos                  Prunus armeniaca
Citrus                     Citrus
Dværgcitron         Poncirus Raf.
Kumquat               Fortunella Swingle
Oliven                   Olea europeae
Pistacie                 Pistacia vera
Ægte kastanje     Castanea sativa
Hassel                   Corylus avellana
Valnød                   Juglans regia
Kvæde                   Cydonia oblonga
Jordbær                 Fragaria

Ribes (Ribs, Solbær, Stikkelsbær
Rubus  (Brombær, Hindbær)
Vaccineum  (Blåbær, Tyttebær, Brombær)

Listen over de omfattede planter og bærbuske findes også i Bekendtgørelse om planter, Bilag 6, I B 2) b.

Har du spørgsmål til sortslistning, bedes du rette dem til TystofteFonden på info@tystofte.dk. Ønsker du at benytte en sort du ikke finder på listen, skal du henvende dig til Landbrugsstyrelsen på planter@lbst.dk.

Mærkningskrav frø (plantepas)

Frø af plantearterne i nedenstående tabel, skal være forsynet med plantepas, når de markedsføres og/eller flyttes. Plantepasset skal udformes, som beskrevet i den relevante bekendtgørelse. Dine plantepas skal være godkendt af Landbrugsstyrelsen, og din virksomhed skal være registreret som udsteder af plantepas til frø.

Du kan tilmelde din virksomhed ved at udfylde og indsende ansøgning om godkendelse af plantepas til os.

Planteart   

Hvilke pakninger skal have plantepas

Allium cepa (kepaløg)

Småpakninger, der ikke er til erhvervsmæssigt brug, er undtaget

Allium cepa var ascalonicum (skalotteløg)

Småpakninger, der ikke er til erhvervsmæssigt brug, er undtaget

Allium porrum (porre)

Småpakninger, der ikke er til erhvervsmæssigt brug, er undtaget

Allium schoenoprasum (purløg)

Småpakninger, der ikke er til erhvervsmæssigt brug, er undtaget

Beta vulgaris (bederoe)

Partier, der skal sælges i et land, der er godkendt som beskyttet zone, skal være forsynet med plantepas

Beta vulgaris (bladbede, rødbede)

Partier, der skal sælges i et land, der er godkendt som beskyttet zone, skal være forsynet med plantepas

Helianthus annuus (solsikke markfrø)

Småpakninger, der ikke er til erhvervsmæssig brug, er undtaget

Helianthus annuus (solsikke prydplanter)

Frø skal ved salg engros være forsynet med plantepas, medmindre det tydeligt fremgår, at de uden yderligere dyrkning er bestemt til salg til den endelige forbruger til ikke erhvervsmæssig anvendelse

Medicago sativa (lucerne)

Småpakninger, der ikke er til erhvervsmæssig brug, er undtaget

Phaseolus spp. (bønnefamilien)

Småpakninger, der ikke er til erhvervsmæssig brug, er undtaget

Pinus spp. (fyrrefamilien)

Små mængder bestemt til eget brug er undtaget

Pseudotsuga menziesii

Små mængder bestemt til eget brug er undtaget

Solanum lycopersicum (tomat)

Småpakninger, der ikke er til erhvervsmæssig brug, er undtaget

Brugmansia (engletrompet)

Småpakninger, der ikke er til erhvervsmæssig brug, er undtaget

Solanum jasminoides (jasmin natskygge)

Småpakninger, der ikke er til erhvervsmæssig brug, er undtaget

Solanum slægten (natskygge)

Småpakninger, der ikke er til erhvervsmæssig brug, er undtaget

Blanketter

Registrering som leverandør af planter (producent) og anmodning om udførelse af plantesundhedskontrol
Anvendes af: Virksomheder der ønsker at blive registreret som producent af planter.

Registrering som leverandør af planter
Anvendes af: Virksomheder (som ikke selv producerer planter) til Landbrugsstyrelsens omsætningskontrol.

Ansøgning om godkendelse af plantepas
Anvendes af: Virksomheder der skal forsyne planter med plantepas.

Form. 306 Anmeldelse af kerneplante
Anvendes af: Virksomheder der ansøger om godkendelse af kerneplanter.

Erklæring om bortforpagtet areal
Anvedes af : Virksomheder der sælger/bortforpagter jord.

Beskrivelse af rekvireret udtagning af jordprøver for kartoffelcystenematoder

Rekvireret udtagning af jordprøver

MENU