Gå til hovedindholdet

Plantesundhed

Landbrugsstyrelsen er Danmarks Plantesundhedsmyndighed. Her kan du læse om arbejdet med at sikre, at alvorlige og fremmede skadegørere ikke bliver indført og udbredt i Danmark.

Planteskadegørere

Planteskadegørere er den brede betegnelse for organismer, der angriber eller skader planters vækst. Det kan for eksempel dreje sig om skadedyr, svampe, bakterier og virus.

Som Danmarks plantesundhedsmyndighed beskæftiger vi os primært med to grupper af skadegørere:

  1. Karantæneskadegørere
  2. "Praktisk taget fri" skadegørere

Andre planteskadegørere

Ud over de nævnte grupper af skadegørere findes en lang række skadegørere, som er så almindelige, at de ikke reguleres ved lov. Her er det alene producenten eller sælgeren, der afgør, om planterne er tilstrækkelig fri for disse skadegørere.

Karantæneskadegørere

Karantæneskadegørere er alvorlige planteskadegørere, der ikke må spredes i EU. Disse skadegørere må derfor heller ikke findes på planter, der sælges i EU, eller importeres til EU.  Visse karantæneskadegørere findes ikke i EU, mens andre findes i dele af EU, hvor de er under udryddelse. Andre karantæneskadegører må ikke findes på navngivne planter.

Se listen over karantæneskadegørere i Bekendtgørelse om planteskadegørere Bilag 1 og Bilag 2.

Epitrix larver i kartofler fra Spanien

Netop nu importeres de første nye kartofler fra det spanske fastland. Som dansk importør og distributør af kartofler er det vigtigt, at du i den kommende tid holder øje med, at der ikke er Epitrix i kartoflerne.

Læs faktaark om Epitrix

Praktisk taget fri skadegørere

Praktisk taget fri  skadegørere, er skadegørere som påvirker planternes kvalitet og anvendelighed. For de enkelte skadegørere er der fastlagt tolerancer for hvor mange planter i et parti , der kan accepteres, når de omsættes.

Se listen over tolerancer for praktisk taget fri skadegørere her.

MENU