Gå til hovedindholdet

Forarbejdning/afsætning

På denne side kan du læse mere om dine muligheder for at søge om tilskud til forarbejdning og afsætning gennem Landbrugsstyrelsens tilskudsordninger. 

Du kan læse mere om ordningerne i Tilskudsguiden under fanen tilskud og selvbetjening.

Erhvervsudvikling

Erhvervsudviklingsordningen giver mulighed for at søge tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter. 

Formålet er at: 

  • fremme udviklingen af nye processer og teknologier
  • demonstrere og sprede videnskabelig viden og praksis om nye processer og teknologier i den primære jordbrugssektor og forarbejdning i fødevaresektoren.

Investering - forarbejdning

Landbrugsstyrelsen giver tilskud til nye teknologier og nye processer i virksomheder, der forarbejder fødevarer.

Det er en betingelse, at de teknologier, virksomheden søger om tilskud til, er nye og værdiskabende for virksomheden.

Kvalitetsfødevarer - økologi

Økologifremmeordningen er et led i Landdistriktsprogrammet 2010-2013 og i udmøntningen af Grøn Omstilling. 

Formålet med tilskudsordningen er at fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer og på den måde medvirke til at sikre en markedsbaseret udvikling af den økologiske produktion.

Netværk, information og markedsføring

Netværksordningen er et led i Landdistriktsprogrammet 2010-2013, Grøn Vækst og målsætningen om at fremme en mere værdiskabende fødevareindustri.

Ordningen omfatter kompetenceudvikling og information / markedsføring.

Salgsfremstød i og uden for EU

Vi giver tilskud til salgsfremstød i EU og uden for EU for at styrke fællesskabsprodukternes image på de internationale markeder og i fællesskabet, særlig med hensyn til levnedsmiddelkvalitet og -sikkerhed.  

Oplysningskampagner og salgsfremstød kan desuden bidrage til at åbne for nye afsætningsmarkeder.

MENU