Gå til hovedindholdet

Pilotprojektordning om præcisionslandbrug

Landbrugsstyrelsen introducerer en ny pilotprojektordning i 2018, hvor op til 20 landmænd skal være med til at udvikle præcisionslandbrug som en dyrkningsform, der på sigt kan give en positiv miljøeffekt og blive et virkemiddel i den målrettede regulering.

Pilotprojektet skal høste erfaringer med at dokumentere anvendelsen af teknologier og administrationen heraf samt indsamle dokumentation for de enkelte teknologiers og metoders miljøeffekt.

Pilotprojektordningen giver dig som landmand mulighed for at anvende teknologier inden for præcisionslandbrug til at opnå en bedre fastlæggelse af kvælstofbehovet inden for marken og at anvende teknologier til at tildele gødningen mere præcist på marken. En bedre behovsfastsættelse og efterfølgende mere præcis kvælstoftildeling, har potentiale til at forbedre din økonomi og på samme tid gavne miljøet i form af reduceret udvaskning af kvælstof.

Producerer du korn eller raps kan du ansøge om at anvende præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder til helt eller delvis at opfylde dit efterafgrødekrav for planperioderne 2018/19 og 2019/20. Hvis du ønsker at deltage i pilotprojektordningen om præcisionslandbrug, skal du kunne dokumentere, at du opfylder ordningens tiltag.  

Pilotprojektordningen har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1649 af 18. december 2017 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag, som kan findes her.

Herunder finder du vejledningen til pilotprojektordningen og de skemaer, som skal anvendes i forbindelse med ansøgning, indberetning og dokumentation af tiltagene. 

Ansøgningsfristen er torsdag d. 8. februar, 2018.

Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug

Skema 1 - Ansøgningsskema
Skema 2 - fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark
Skema 3 - Indberetning af udstyr og system

MENU