Gå til hovedindholdet
Præcisionslandbrug

Her finder du information om Landbrugsstyrelsens pilotprojektordning om præcisionslandbrug.

Landmænd anvender i stigende grad digitale teknologier til at monitorere, indsamle og analysere data om forhold i marken. Hvis disse data kan bruges til mere præcist at fortælle, hvor meget gødning afgrøder præcist har brug for og dermed optimere landmandens tildeling af gødning i marken, vil det give gevinst for både erhverv og vandmiljø. Og hvis disse data også kan bruges som dokumentation, når landbruget skal reducere udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet, vil præcisionslandbrug kunne blive et virkemiddel i den fremtidige målrettede regulering.

Landbrugsstyrelsen introducerer en pilotprojektordning om præcisionslandbrug, hvor 20 landmænd skal være med til at udvikle præcisionslandbrug som en dyrkningsform. Pilotprojektet er det første af flere initiativer, som Miljø- og Fødevareministeriet igangsætter. Erfaringerne fra pilotprojektordningen vil senere indgå i partnerskabet om præcisionslandbrug, som er indgået med Landbrug & Fødevarer. 

MENU