Gå til hovedindholdet

Økologi og GMO

Her kan du læse mere om, hvorfor GMO er forbudt i økologien. 

Må økologiske landmænd bruge GMO?

Når du køber en økologisk liter mælk, ligger det allerede i selve økologimærkningen, at der ikke er brugt genmodificerede organismer (GMO) ved fremstilling af produktet.

Økologiske landmænd og virksomheder må ikke bruge GMO til fremstilling af deres landbrugsprodukter. Forbudet indebærer, at de ikke må bruge GMO i deres økologiske produktion. Det betyder, at landmanden ikke må dyrke GMO-afgrøder eller have gensplejsede dyr.

Landmanden må heller ikke fodre sine dyr med GMO-foder. Bliver dyrene syge, er det dog tilladt, at bruge medicin fremstillet ved hjælp af GMO.

Landbrugsstyrelsen kontrollerer, om økologireglerne bliver overholdt. Alle økologer bliver kontrolleret mindst én gang om året.

Hvorfor er GMO forbudt?

GMO’er og produkter, der er fremstillet af eller ved hjælp af GMO’er, er uforenelige med begrebet økologisk produktion og forbrugernes opfattelse af, hvad økologiske produkter er.

Fravalget af GMO kan betragtes som et mere vidtgående forsigtighedsprincip. Forsigtighedsprincippet i økologisk jordbrug begrundes i erkendelsen af vores begrænsede viden om naturen og om vores påvirkning af den.

Økologisk jordbrug adskiller sig fra konventionelt jordbrug ved, at driften skal leve op en til en målsætning om at tage yderligere hensyn til blandt andet miljø, natur og husdyrvelfærd.

Mere information

Anden information på vores hjemmeside, som kan være relevant: 

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion
Læs mere om GMO i vores vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Generel information om GMO
Læs mere om GMO under Tværgående på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Anden information fra eksterne hjemmesider, som kan være relevant:

Nye fødevarer og genmodificerede organismer (GMO)
På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du finde mere information om GMO i fødevarer.

MENU