Gå til hovedindholdet

Lovstof

Økologireglerne er EU-harmoniserede. Det betyder, at der er fælles minimumsregler for den økologiske produktionsmetode og økologiske produkter i hele EU.

EU-lovgivning om økologi

Konsolideret udgave af Rådets forordning

Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 (pdf)
Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 (html)
om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (med senere ændring).

Konsolideret udgave af Kommissionens forordning

Kommissionens forordning (EF) Nr. 889/2008 af 5. september 2008 (pdf)
Kommissionens forordning (EF) Nr. 889/2008 af 5. september 2008 (html)
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (med senere ændringer).

Ændret ved:
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/673 af 29. april 2016 (pdf)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/673 af 29. april 2016 (html)
om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol.

Konsolideret udgave af Kommissionens forordning vedr. import

Kommissionens forordning (EF) Nr. 1235/2008 af 8. december 2008 (pdf)
Kommissionens forordning (EF) Nr. 1235/2008 af 8. december 2008 (html)
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (med senere ændringer).

Ændret ved:
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/910 af 9. juni 2016 (pdf)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/910 af 9. juni 2016 (html)
om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande.

Ansvarsfraskrivelse

Vi stræber efter, at alle oplysninger om EU-regler og danske regler er korrekte og ajourførte, ligesom vi søger at rette eventuelle fejl. Men vi påtager os ikke ansvar for de opdaterede regler. Bemærk, at de opdaterede regler kun indeholder de væsentligste EU-regler og danske regler. Bemærk også, at oplysninger om EU-regler i EUR-lex (som er en del af EU´s hjemmeside) også er omfattet af en ansvarsfraskrivelse og af ophavsret.

MENU