Gå til hovedindholdet

Økologisk biavl

Her finder du information om økologisk biavl. Vi henviser også til kapitel 21 - Økologisk biavl, i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

 

 

Sådan bliver du økologisk biavler

Før du kan drive økologiske biavl, skal du have bigårdens placering godkendt af Landbrugsstyrelsen.

Sådan gør du

  • Når vi har modtaget oplysningerne udarbejder vi materiale, der kan bruges til vurdering af om placeringen kan godkendes, eller hvilke tiltag, der evt. skal til, inden en godkendelse. Efter 21. april, kontakter vi dig og informerer om det videre forløb i autorisationsprocessen.

Du kan læse mere om økologisk biavl i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, kapitel 21, og du kan læse om ansøgning om autorisation i vejledningens kapitel 2.

Gå til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Vi opdaterer løbende vejledningen, og du kan altid printe den nyeste udgave af vejledningen fra vores hjemmeside. Du kan med fordel bruge den elektroniske version, som har en god søgefunktion og indbyggede links. Samtidig er du sikker på, at du bruger den sidst opdaterede vejledning.

Hvilke arealer kan godkendes til økologisk biavl

Økologiske bigårde skal placeres, så bierne har adgang til at trække på 95 % godkendte nektar- og pollenkilder inden for en radius af bigården på 3 km. Nektar- og pollenkilder betragtes som godkendte, hvis de stammer fra økologiske arealer, miljøvenligt drevet arealer eller naturarealer. Landbrugsstyrelsen bad i 2016 Aarhus Universitet om at kortlægge, hvor det i Danmark er muligt at have økologisk biavl med hensyn til den 95% regel. Kortlægningen viser, at der er cirka 170.000 ha som kan godkendes til økologisk biavl.  

Kortmateriale
Her finder du det gældende kort over arealer, der er godkendt til økologisk biavl

Du kan læse mere om økologisk biavl i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, kapitel 21, og du kan læse om ansøgning om autorisation i vejledningens kapitel 2.

Gå til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Vi opdaterer løbende vejledningen, og du kan altid printe den nyeste udgave af vejledningen fra vores hjemmeside. Du kan med fordel bruge den elektroniske version, som har en god søgefunktion og indbyggede links. Samtidig er du sikker på, at du bruger den sidst opdaterede vejledning.

Årlig indberetning af biavl

Alle økologer skal indberette oplysninger om deres produktion mindst én gang om året. Jordbrugere indberetter via Landbrugsstyrelsens Tast selv-Service. Tast selv-service er ikke klar til at modtage indberetning fra biavlere. Derfor skal biavlere indtil videre sende en Ansøgning om godkendelse af placering af økologiske bigårde. Indberetningen skal sendes inden 10. april.

Gå til Ansøgning om godkendelse af placering af økologiske bigårde

Ansøgningen skal sendes til Landbrugsstyrelsen:

E-mail: jordbrugskontrol@lbst.dk att. Team Økologiadministration

Post: Landbrugsstyrelsen, Administrativ Jordbrugskontrol, att. Team Økologiadministration, Storegade 2, 6440 Augustenborg

Du kan læse mere om indberetning af din økologisk produktion i vejledningens kapitel 29.

Gå til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Vi opdaterer løbende vejledningen, og du kan altid printe den nyeste udgave af vejledningen fra vores hjemmeside. Du kan med fordel bruge den elektroniske version, som har en god søgefunktion og indbyggede links. Samtidig er du sikker på, at du bruger den sidst opdaterede vejledning.

Drift af både økologisk og ikke-økologisk biavl

Parallelavl er i økologisk produktion ikke tilladt. I forbindelse med biavl er det dog muligt at få dispensation til, at du i bestøvningsøjemed kan have både økologiske og ikke-økologiske stader i din produktion. I bestøvningsøjemed betyder, at bierne er der for at sikre en optimal bestøvning af fx en frugtplantage, en hvidkløverafgrøde eller andre blomstrende afgrøder. For de ikke-økologiske stader skal du overholde alle regler for økologisk biavl, på nær godkendelsen af placeringen. Du kan ikke sælge honningen fra de ikke-økologiske bier som økologisk.

Indsendelse af ansøgning om dispensation
Ansøgning om dispensation skal sendes til Landbrugsstyrelsen og skal indeholde en detaljeret beskrivelse af produktionen, og hvordan adskillelsen imellem de ikke-økologiske og økologiske produkter vil blive håndteret.

Ansøgningen skal sendes til Landbrugsstyrelsen,  Administrativ Jordbrugskontrol:

E-mail: jordbrugskontrol@lbst.dk att. Team Økologiadministration

Post: Landbrugsstyrelsen, Administrativ Jordbrugskontrol, att. Team Økologiadministration, Nyropsgade 30, 1780 København V

Du kan læse mere om økologisk biavl i Økologivejledningens kapitel 21.

Gå til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Vi opdaterer løbende vejledningen, og du kan altid printe den nyeste udgave af vejledningen fra vores hjemmeside. Du kan med fordel bruge den elektroniske version, som har en god søgefunktion og indbyggede links. Samtidig er du sikker på, at du bruger den sidst opdaterede vejledning.

MENU