Gå til hovedindholdet

Økologisk biavl

Her finder du information om økologisk biavl. Vi henviser også til kapitel 21 - Økologisk biavl, i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

 

 

Sådan bliver du økologisk biavler

Før du kan drive økologiske biavl, skal du have bigårdens placering godkendt af Landbrugsstyrelsen.

Sådan gør du

  • Log ind via tast selv på Landbrugsstyrelsens hjemmeside og udfyld skemaet "Økologisk biavl 2018". Skemaet er tilgængeligt fra 1. februar 2018.
  • Fristen for ansøgning i 2018 er 20. april.
  • Når vi har modtaget oplysningerne udarbejder vi materiale, der kan bruges til vurdering af om placeringen kan godkendes, eller hvilke tiltag, der evt. skal til, inden en godkendelse.
  • Efter 20. april, sender vi dig et brev i tast selv indbakken og informerer om det videre forløb i behandlingen af din ansøgning om godkendelse af bigård placering.

Du kan læse mere om økologisk biavl i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, kapitel 21, og du kan læse om ansøgning om autorisation i vejledningens kapitel 2.

Gå til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Vi opdaterer løbende vejledningen, og du kan altid printe den nyeste udgave af vejledningen fra vores hjemmeside. Du kan med fordel bruge den elektroniske version, som har en god søgefunktion og indbyggede links. Samtidig er du sikker på, at du bruger den sidst opdaterede vejledning.

Hvilke arealer kan godkendes til økologisk biavl

Økologiske bigårde skal placeres, så bierne har adgang til at trække på 95 % godkendte nektar- og pollenkilder inden for en radius af bigården på 3 km. Nektar- og pollenkilder betragtes som godkendte, hvis de stammer fra økologiske arealer, miljøvenligt drevet arealer eller naturarealer. Landbrugsstyrelsen bad i 2016 Aarhus Universitet om at kortlægge, hvor det i Danmark er muligt at have økologisk biavl med hensyn til den 95% regel. Kortlægningen viser, at der er cirka 170.000 ha som kan godkendes til økologisk biavl.  

Kortmateriale
Her finder du et kort over de arealer, der var godkendt til økologisk biavl i 2017 

Efter den 20. april 2018 vil Landbrugsstyrlesen udgive et tilsvarende kort over de arealer der er godkendt til økologisk biavl i 2018.

Du kan læse mere om økologisk biavl i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, kapitel 21, og du kan læse om ansøgning om autorisation i vejledningens kapitel 2.

Gå til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Vi opdaterer løbende vejledningen, og du kan altid printe den nyeste udgave af vejledningen fra vores hjemmeside. Du kan med fordel bruge den elektroniske version, som har en god søgefunktion og indbyggede links. Samtidig er du sikker på, at du bruger den sidst opdaterede vejledning.

Årlig indberetning af biavl

Alle økologer skal indberette oplysninger om deres produktion mindst én gang om året. Jordbrugere og biavlere indberetter via Landbrugsstyrelsens Tast selv-service. Indberetningen skal sendes inden 20. april.

Du kan læse mere om indberetning af din økologisk produktion i vejledningens kapitel 29.

Gå til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Vi opdaterer løbende vejledningen, og du kan altid printe den nyeste udgave af vejledningen fra vores hjemmeside. Du kan med fordel bruge den elektroniske version, som har en god søgefunktion og indbyggede links. Samtidig er du sikker på, at du bruger den sidst opdaterede vejledning.

Drift af både økologisk og ikke-økologisk biavl

Parallelavl er ikke tilladt i økologisk produktion. I forbindelse med biavl er det dog muligt at få dispensation til, at du i bestøvningsøjemed kan have både økologiske og ikke-økologiske stader i din produktion. I bestøvningsøjemed betyder, at bierne er der for at sikre en optimal bestøvning af fx en frugtplantage, en hvidkløverafgrøde eller andre blomstrende afgrøder. For de ikke-økologiske stader skal du overholde alle regler for økologisk biavl, på nær godkendelsen af placeringen. Du kan ikke sælge honningen fra de ikke-økologiske bier som økologisk.

Indsendelse af ansøgning om dispensation
Ansøgning om dispensation skal sendes til Landbrugsstyrelsen og skal indeholde en detaljeret beskrivelse af produktionen, og hvordan adskillelsen imellem de ikke-økologiske og økologiske produkter vil blive håndteret.

Ansøgningen skal sendes til Landbrugsstyrelsen,  Administrativ Jordbrugskontrol:

E-mail: jordbrugskontrol@lbst.dk att. Team Økologiadministration

Post: Landbrugsstyrelsen, Administrativ Jordbrugskontrol, att. Team Økologiadministration, Nyropsgade 30, 1780 København V

Du kan læse mere om økologisk biavl i Økologivejledningens kapitel 21.

Gå til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Vi opdaterer løbende vejledningen, og du kan altid printe den nyeste udgave af vejledningen fra vores hjemmeside. Du kan med fordel bruge den elektroniske version, som har en god søgefunktion og indbyggede links. Samtidig er du sikker på, at du bruger den sidst opdaterede vejledning.

Genveje

Hent skemaer og blanketter for økologiske landbrug

Læs Vejledning om økologi til landbrugets forsyningsvirksomheder m.v.

Se lovstof om økologi

MENU