Gå til hovedindholdet

Import af økologiske produkter

Hvis du vil købe økologiske produkter fra et EU-/EØS-land, betragtes det som almindelig samhandel uden krav om importtilladelser eller kontrolattester, dog skal du sikre dig dokumentation på økologien. Hvis du vil importere økologiske produkter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), gælder derimod en række regler.

EØS-lande

EØS-landene består af alle EU-lande, Norge, Island og Liechtenstein.
Norge, Island og Liechtenstein har indgået en samarbejdsaftale med EU, den såkaldte EØS-aftale (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). EØS-aftalen betyder at EU’s bestemmelser om det indre marked også gælder i disse lande.

MENU