Gå til hovedindholdet

Den økologiske frødatabase

Den økologiske frødatabase samler udbuddet af økologisk frø, læggemateriale og vegetativt formeringsmateriale til landbrugsafgrøder og grøntsager. Frødatabasen består af to dele, en for jordbrug og en for leverandører. 

I frødatabasen kan du se, om der er tilgængelige økologiske frø, om du kan få tilladelse til at bruge ikke-økologiske frø og finde generel information og nyheder på området.

Den økologiske frødatabase er oprettet i samarbejde mellem Landbrugsstyrelsen og SEGES.

EU-landenes frødatabaser (genvej til Europa-Kommissionens hjemmeside)
Fra den 1. januar 2004 er der i alle EU-lande etableret databaser, der giver overblik over udbuddet af økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale i det enkelte land.

MENU