Gå til hovedindholdet
Nye planteforædlingsteknikker

På denne side finder du information om nye planteforædlingsteknikker.

Siden den nuværende GMO-regulering trådte i kraft i 2001, er der udviklet en række nye planteforædlingsteknikker. Det er endnu uafklaret, om planter frembragt med disse teknikker skal reguleres efter EU’s fulde GMO-regulering, eller om de skal høre under mutagenese-undtagelsen og derfor kan dyrkes uden forudgående miljø- og sundhedsrisiko-vurderinger.

Styrelsen nedsatte i foråret 2017 en arbejdsgruppe, som bl.a. diskuterede forskellige aspekter af regulering af planter frembragt med de nye planteforædlingsteknikker. Styrelsen har i den forbindelse udarbejdet tre orienteringspapirer om nye planteforædlingsteknikker, mulighederne og reguleringen samt risikoen ved at anvende dem.

Orienteringspapir fra Landbrugsstyrelsen om:

MENU