Gå til hovedindholdet

Modelstald

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram har valgt to projekter, der får tilskud til at opføre Månegrisens modelstald frem mod 2019.
De to projekter er Apollo-Thy, som opfører en nybygget stald med 9.500 stipladser i Thy og SPACE, som renoverer og udvider til i alt 3870 stipladser ved Randers. De to projekter dokumenterer hver især udledninger fra deres kommercielle svineproduktion ved at udvikle og teste forskellige målesetups i staldene. De opsamlede måledata om miljøbelastning integreres sammen med andre relevante produktions- og adfærdsdata i IT-værktøjer, hvor de behandles, så det kan bruges til beslutningsstøtte og management af bedrifterne – for eksempel med hensyn til indeklimastyring. Viden fra projekterne bidrager til udvikling af ny emissionsbaseret regulering. I projekterne vil der også blive gennemført forsøg med teknologier til optimering af blandt andet fodertildeling, gyllehåndtering, dyrevelfærd og -sundhed.

Deltagere i de to modelstaldsprojekter

Apollo-Thy

Deltagere:
•    SKOV A/S
•    Big Dutchmann, Skandinavien A/S
•    Gråkjær A/S
•    SEGES, Videncenter for Svineproduktion
•    Tican Freshmeat A/S
•    Teknologisk Institut.

Kontaktperson:
Arne Grønkjær Hansen, tlf. 72203319

SPACE

Deltagere:
•    I/S Værum Vestergaard (SPACE SYSTEMS ApS)
•    Munters A/S
•    Farmlog ApS
•    European protein
•    SEGES, Videncenter for Svineproduktion
•    DTU, Veterinærinstituttet
•    Wiping Systems
•    Teknologisk Institut   
•    Københavns Universitet.

Kontaktperson:
Jørgen Berth, tlf. 86445648

Ofte stillede spørgsmål

 

Hvad er det primære fokus i modelstalden?

Modelstalden skal først og fremmest afklare, om det kan blive muligt og rentabelt at måle emissionerne på den enkelte bedrift. Dernæst er der i en produktions- og miljøeffektiv stald fokus på reduktion af emissioner, forbedring af dyrevelfærd og -sundhed samt ressourceoptimering.

Kommer den nye regulering så, når modelstalden står færdig?

Resultater fra modelstalden forventes at give viden til brug i en politikudviklingsproces. Målingerne skal være præcise og pålidelige, hvis de skal danne grundlag for en fremtidig husdyrregulering. Derudover skal måleudstyret være robust og driftssikkert, og omkostningerne skal selvfølgelig ses i forhold til gevinster.

Kontakt

Landbrugsstyrelsen
Innovation
Månegrisen
E-mail: maanegris@lbst.dk

MENU