Gå til hovedindholdet

Input til ny regulering

Visionen bag Månegrisen er, at svineproduktionen kan reguleres på baggrund af konkrete målinger af den enkelte bedrifts faktiske emissioner. Derved kan danske svineproducenter få mulighed for og incitament til i højere grad at optimere deres produktion, uden at det forøger natur- og miljøbelastningen.

Mere konkret er visionen, at en producent kan øge antallet af svin i en godkendt stald inden for den gældende udledningstilladelse, hvis producenten fx kan reducere udledningen som følge af bedre fodereffektivitet. De kan evt. også skifte imellem godkendte miljøteknologier, så de opnår større fleksibilitet. Eller de kan ”spare” på brugen af miljøteknologi ved god management og rettidig omhu, når de løbende kan overvåge emissionerne.

Aktiviteter på tværs af Månegrisen skal give viden om anvendelse af måleteknologier – bl.a. med hensyn til deres pålidelighed, præcision og pris – så myndighederne får input til udvikling af en fremtidig emissionsbaseret regulering af husdyrproduktionen.

Kontakt

Landbrugsstyrelsen
Innovation
Månegrisen
E-mail: maanegris@lbst.dk

MENU