Gå til hovedindholdet

Internationalt samarbejde

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen deltager i en række ERA-Nets, som er samarbejder mellem europæiske bevillingsmyndigheder om bl.a. indkaldelser af ansøgninger til transnationale projekter.

Ansøgningsproces og ansøgningsmateriale varierer fra opslag til opslag.

Hvis du har fået tilskud til deltagelse i et transnationalt projekt under et ERA-Net, finder du information om udbetaling og afrapportering under "Tilskud under GUDP".

Mere information om Landbrugs- og Fiskerityrelsens deltagelse i EU-samarbejdet, herunder ERA-Nets, findes her: Tilskud til forskning.

ERA-Net IPM 2. call

Danske virksomheder og institutioner havde endnu engang mulighed for at søge tilskud til Era-Nettet C-IPM 

2. ansøgningsrunde i Era-Nettet C-IPM (Coordinated Integrated Pest Management in Europe) er slut. C-IPM ERA-Nettet understøtter udviklingen af principper for Integreret Plantebeskyttelse.

Læs mere her

ERA-net Co-fund SusAn

Opslag 2016: ERA-net CO-FUND Call SusAn – Sustainable Animal Production


Danske virksomheder og institutioner kunne søge tilskud til tværeuropæiske forsknings- og udviklingsprojekter, der understøtter udviklingen af bæredygtig, intensiv animalsk produktion: ERA-net COFUND Call SusAn – Sustainable Animal Production

Projekterne skulle have en tværfaglig tilgang til udvikling af bæredygtig animalsk produktion inden for tre forskningsområder:

 • Økonomisk konkurrenceevne
 • Miljøhensyn
 • Samfundets accept

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram har bidraget med 1 mio. euro til finansiering af dansk deltagelse i det tværnationale forskningsarbejde, ERA-net. GUDPs bidrag er øremærket forskningsområderne økonomiske konkurrenceevne og miljøhensyn.

NaturErhvervstyrelsen deltager via GUDP midlerne i ERA-nettet, som er et af flere europæiske forskningssamarbejder, etableret under Horizon 2020 EU-programmet.

Samlet bidrager i alt 37 partnere fra 23 lande bidrager med 17 mio. euro, EU kommissionen lægger yderligere 4 mio. euro oveni til finansiering af projekter. Midlerne giver gode muligheder for nye spændende tværnationale forsknings- og udviklingssamarbejder om bæredygtig animalsk produktion.

Vigtige frister i forbindelse med denne ansøgningsrunde:

  • Ansøgningsfrist for præregistrering er den 29. marts 2016 kl. 12.00 CET
  • Frist for indsendelse af den komplette ansøgning: 9. september 2016 kl. 12.00 CET

Det fulde projekt ansøgningsmateriale, der blev anvendt til ERA-Net Cofund Call on Sustainable Animal Production (SusAn), kan findes her.

ERA-net IPM 1. call

Danske virksomheder og institutioner havde mulighed for at søge tilskud til Era-Nettet C-IPM 

Ansøgningsrunden til Era-Nettet C-IPM 1. call var den 2. oktober 2015. C-IPM ERA-Nettet understøtter udviklingen af principper for Integreret Plantebeskyttelse.
Kun projekter, der er godkendt under fase 1 havde mulighed for at søge.

Læs mere på IPM's hjemmeside her

Vigtige frister i forbindelse med denne ansøgningsrunde:

 • Frist for præregistrering var den 10. juni 2015 kl. 15.00 CET
 • Frist for den endelig ansøgning: 2. oktober 2015 kl. 15:00 CET

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har afsat 3 mio. kr.  til dansk deltagelse i det fælles EU-udbud IPM Call 2015.

IPM går kort fortalt ud på, at jordbrugeren skal gøre så meget som muligt for at forebygge angreb af skadevoldere og dermed reducere behovet for sprøjtemidler.

Det overordnede mål med ERA-nettet er at styrke og koordinere forskning og udvikling inden for IPM i de europæiske lande og derigennem opnå synergieffekter og merværdi.

Læs mere om opslaget og anden relevant information på IPM’s hjemmeside http://c-ipm.org/calls/

Miljøstyrelsen har ligeledes afsat 3 mio. kr til opslaget. Læs mere her

ICT-AGRI

ERA-net ICT-AGRI (Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture)

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) afsatte 1 mio. euro til dansk deltagelse i det fælles EU-udbud ICT-AGRI Call 2015 - Enabling Precision Farming.

Formålet med ICT-AGRI udbuddet var at fremme anvendelsen af IKT og robotteknologi i jordbruget med henblik på at øge ressourceeffektivitet, reducere spild og emissioner, øge velfærd og sundhed for planter og dyr, øge fødevaresikkerheden og reducere behovet for manuel arbejdskraft i landbruget.

Læs mere om opslaget og anden relevant information på ICT-AGRI’s hjemmeside www.ict-agri.eu.

Hent regler for ansøgninger til GUDP her 

Vigtige frister i forbindelse med denne ansøgningsrunde:

 • Ansøgningsfrist for præregistrering var den 24. april 2015
 • Frist for indsendelse af den komplette ansøgning: 31. august 2015

Innovationsfonden har ligeledes afsat 1 mio. Euro til opslaget. Læs mere om Innovationsfonden her: www.innovationsfonden.dk.

ERA-net COFASP

Opslag 2015: ERA-net COFASP (Cooperation in Fisheries, Aquaculture and Seafood Processing)

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) besluttede at afsætte 0,5 mio. euro til opslaget i 2015.

Emnet for COFASP opslaget var:

"Resource optimization, mapping and reduction of ecological footprint, environmental sustainability of aquaculture, fisheries and seafood processing and interaction with other production".

Opslaget inkluderer dermed alle de tre sektorer, som COFASP fokuserer på.

Læs mere om opslaget og anden relevant information på COFASP’s hjemmeside www.COFASP.eu. 

Hent regler for ansøgninger til GUDP her

Vigtige frister i forbindelse med denne ansøgningsrunde:

 • Ansøgningsfrist for præregistrering var den 15. april 2015, 13.00 CET.
 • Frist for indsendelse af den komplette ansøgning: 17. juni 2015, 13.00 CET.

Innovationsfonden har ligeledes afsat 0,5 mio. Euro til opslaget.

Læs mere om Innovationsfonden og den aktuelle COFASP-indkaldelse her

CORE Organic Plus call

GUDP-pulje på 10 mio. kr. gik til danske ansøgere til CORE Organic Plus call

GUDP reserverede 10 mio. kr. til call’et. Puljen kan ansøges af danske deltagere, der indgår i et transnationalt konsortium. Der kan søges inden for følgende fire overordnede tematiske områder i økologiprogrammet:

 1. Crop: Plant/Soil interaction in organic crop production
 2. Functional biodiversity to improve management of diseases, weeds and pests
 3. Livestock health management system including breeding
 4. Ensuring quality and safety of organic food along the processing chain

CORE Organic Konsortiet håber, at modtage ansøgninger fra en bred vifte af innovationsmiljøer, også fra miljøer, som ikke tidligere har fået midler fra CORE Organic. Der var ansøgningsfrist for indsendelse af præ-kvalifikation den 25. februar 2014.

En brokerage event fandt sted den 18. december 2013 i Bruxelles, hvor man kunne møde potentielle samarbejdspartnere og diskutere projektidéer.

Har du fået tilskud?

Her finder du skabelon til ERA-net statusrapport og slutrapport samt link til udbetalingsmateriale:

ERA-net statusrapport skabelon

ERA-net slutrapport skabelon

Udbetalingsmateriale

MENU