Gå til hovedindholdet

Mærkning og kontrol af genmodificerede frø og planter

Frø og planter

Genetisk modificerede frø (GM-frø), skal mærkes. Også konventionelle frø skal mærkes, hvis de indeholder GM-frø. Det samme gælder vegetativt formeringsmateriale, som fx kartofler.  

Inden GM-frø må sælges til landmanden, skal de være risikovurderet og efterfølgende godkendt til dyrkning i EU.

Derudover skal GM-frø som alt andet frø være sortsafprøvet og optaget på sortsliste, før det må dyrkes. Man kan sige at genmodificerede planter gennemgår en slags dobbeltgodkendelse.

Mærkning

GMO’er skal mærkes hele vejen fra ’jord til bord’. Det betyder, at den første mærkning sker på genetisk modificeret (GM)-frø. Derefter skal de høstede afgrøder mærkes, inden de bruges til produktion af fødevarer eller foder, der ligeledes skal mærkes.

GM-frøpartier skal mærkes med teksten:

       ”Genetisk modificeret”

Derudover skal den pågældende GMO-type, som kan identificeres ved en særlig kode, fremgå af frøsækken, så man ved hvilken GMO, der er tale om. På den måde kan myndighederne altid spore GMO'en. 

Salg af genetisk modificeret (GM) frø

Det er sælgeren af genetisk modificeret (GM) frø, som skal sikre korrekt mærkning.

På EU-niveau har man længe ventet på, at der bliver fastsat tærskelværdier for mærkning af konventionelle frø-partier, hvis de indeholder GM-frø. Så længe der ikke er nogen tærskelværdi, skal alle frøpartier mærkes, når der kan måles indhold af GM-frø. Og de GM-frø, der måtte være til stede, skal vel og mærke være godkendt til dyrkning i EU. Det vil sige, at GMO’er, der kun er godkendt til brug som fødevarer eller foder, ikke må være til stede i frøpartier.

For fødevarer og foderstoffer er der fastsat en tærskelværdi for mærkning på 0,9 %.  

Genetisk modificerede (GM) planter

Hele genmodificerede (GM) planter, som for eksempel nelliker, skal også mærkes med, at de er genmodificerede.

Kontrol af GMO i frø

Landbrugsstyrelsen laver stikprøvekontrol af konventionelle og økologiske frø for at teste, om de indeholder genetisk modificerede frø. Kartofler er underlagt samme kontrol. Vi kontrollerer både for forekomst af godkendte og ikke-godkendte GMO’er i frø og vegetativt formeringsmateriale. 

Vi har særligt fokus på frø, der importeres til Danmark fra lande uden for EU. Specielt hvis vi har kendskab til, at der dyrkes genmodificerede udgaver af samme art i det pågældende land (fx majs fra USA og raps fra Canada). 

MENU