Gå til hovedindholdet

Lovstof

Her finder du dansk lovgivning og EU-regler, der er relateret til GMO og sameksistens. 

Dansk lovgivning

Lov om miljø og genteknologi
Bekendtgørelse af Lov nr. 840 af 3. maj 2015

Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
Bekendtgørelse nr 37 af 19. januar 2012

Bekendtgørelse om gebyr i henhold til lov om miljø og genteknologi
Bekendtgørelse nr 38 af 19 januar 2012

Bekendtgørelse om transport og underretning ved markedsføring af genetisk modificerede organismer godkendt til markedsføring i et andet land inden for EU
Bekendtgørelse nr 226 af 19. marts 2009

Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede organismer (Cartagena-protokollen om Biosikkerhed) og om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer 
Bekendtgørelse nr 34 af 19. januar 2012

Lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder
Bekendtgørelse af Lov nr. 28 af 4. januar 2017

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder
Bekendtgørelse nr. 1559 af 11. december 2015

Bekendtgørelse om kompensation for tab på grund af visse forekomster af genetisk modificeret materiale
Bekendtgørelse nr. 177 af 28. februar 2008

EU-regler

Udsætning i miljøet af genetiske modificerede organismer
EU-direktivet 2001/18/EF

Generelle principper til brug for udvikling af nationale strategier for sameksistens i de enkelte medlemslande
Henstilling af 13. juli 2010 (OBS - henstilling er ikke bindende)

Forordningen om genetisk modificerede fødevarer og foder
Fordning (EF) nr 1829 af 21 september 2003

Forordningen om sporbarhed og mærkning af GMO'er
Forordning (EF) nr 1830 af 22 september 2003

Direktivet om nationale dyrkningsundtagelser (2015/412)
Direktiv (EU) 2015/412 af 11. marts 2015

Forordning om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede organismer
Forordning (EF) Nr. 1946/2003 af 15. juli 2003

MENU